ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เรายังอ่อนแอ และตกในบาปอยู่บ่อยๆ แต่ความรักของพระเจ้า ยิ่งใหญ่กว่าความผิดบาปของเรา

🤦‍♀️เรายังอ่อนแอ และตกในบาปอยู่บ่อยๆ แต่ความรักของพระเจ้า ยิ่งใหญ่กว่าความผิดบาปของเรา
🌈ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นพลังแก่เราละทิ้งบาปกัน

💟คนบาปทั้งหลายเอ๋ย จงกลับใจเถิด จงกระทำความยุติธรรมเฉพาะพระพักตร์ พระองค์อาจทรงแสดงความรักและแสดงพระกรุณาแก่ท่านอีกก็ได้ (ทบต. 13:8)
💟ผู้​ชอบ​ธรรม​ย่อม​เป็น​สุข เขา​ไม่​เดิน​ตาม​คำแนะนำ​ของ​คน​ชั่ว ไม่​ยืน​ใน​ทาง​ของ​คน​บาป ไม่​นั่ง​ร่วม​กับ​คน​ชอบ​เยาะ​เย้ย​ผู้อื่น (สดด. 1:1)
💟ใช่​แล้ว ข้าพ​เจ้า​มี​ความ​ผิด​ตั้งแต่​เกิด เป็น​คน​บาป​ตั้งแต่​มารดา​ตั้ง​ครรภ์ (สดด. 51:5)
💟ข้าพ​เจ้า​เก็บ​รักษา​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์​ไว้​ใน​ใจ เพื่อ​จะ​ได้​ไม่​ทำ​บาป​ต่อ​พระ​องค์ (สดด. 119:11)
💟อย่าพูดว่า “พระเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก พระองค์จะทรงอภัยบาปมากมายของฉัน” เพราะพระองค์ทั้งทรงให้อภัยและทรงลงโทษ พระองค์จะทรงลงโทษคนบาปเมื่อใดก็ได้ (บสร. 5:6)
💟อย่ากล่าวดูหมิ่นคนบาปที่กลับใจ จงจำไว้ว่าเราทุกคนล้วนมีความผิด (บสร. 8:5)
💟พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​ได้ยิน​ดังนั้น​จึง​ตรัส​ตอบ​ว่า “คน​สบายดี​ไม่​ต้อง​การ​หมอ แต่​คนเจ็บ​ไข้​ต้อง​การ เรา​ไม่​ได้​มา​เพื่อ​เรียก​คน​ชอบ​ธรรม แต่​เรา​มา​เพื่อ​เรียก​คน​บาป” (มก. 2:17)
💟จง​ระวัง จง​ตื่น​เฝ้า​เถิด เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​รู้​ว่า​วัน​เวลา​นั้น​จะ​มา​ถึง​เมื่อไร (มก. 13:33)
💟บุตร​แห่ง​มนุษย์​มา​เพื่อ​แสวงหา​และ​เพื่อ​ช่วย​คนเลวทราม​ให้​รอด​พ้น (ลก. 19:10)
💟ข้าพ​เจ้า​ไม่​ได้​วอน​ขอ​พระ​องค์​ให้​ทรง​ยก​เขา​ออก​จาก​โลก แต่​วอน​ขอ​ให้​ทรง​รักษา​เขา​ให้​พ้น​จาก​มาร​ร้าย (ยน. 17:15)
💟ไม่​มี​ความ​แตกต่าง​ใด ๆ อีก ทุก​คน​กระทำ​บาป​และ​ขาด​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์​ของ​พระ​เจ้า (รม. 3:23)
💟แล้ว​ทุก​คน​ก็ได้​รับ​ความ​ชอบ​ธรรม​เป็น​ของ​ประ​ทาน​โดย​ทาง​พระ​หรรษ​ทาน อาศัย​การ​ไถ่​กู้​เรา​ให้​เป็น​อิสระ ใน​พระ​คริสต​เยซู (รม. 3:24)
💟ขณะที่​เรา​ยัง​อ่อน​แอ พระ​คริสต​เจ้า​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​คน​บาป​ตาม​เวลา​ที่​กำหนด (รม. 5:6)
💟แต่​พระ​เจ้า​ทรง​พิสูจน์​ว่า​ทรง​รัก​เรา เพราะ​พระ​คริสต​เจ้า​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา​ขณะที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป (รม. 5:8)
💟มวล​มนุษย์​กลาย​เป็น​คน​บาป​เพราะ​ความ​ไม่​เชื่อฟัง​ของ​มนุษย์​คน​เดียว​ฉันใด มวล​มนุษย์​ก็​จะ​เป็น​ผู้​ชอบ​ธรรม เพราะ​ความ​เชื่อฟัง​ของ​มนุษย์​คน​เดียว​ฉันนั้น (รม. 5:19)
💟อย่า​มอบ​ร่างกาย​ส่วนหนึ่ง​ส่วน​ใด​ให้แก่​บาป​เพื่อ​ใช้​เป็น​เครื่องมือ​ใน​การ​ทำ​ความ​ชั่ว แต่​จง​ถวายตัว​ของ​ท่าน​แด่​พระ​เจ้า​ดุจดัง​คน​ที่​กลับคืน​ชีพ​จาก​ความ​ตาย​มา​มี​ชีวิต​ใหม่ จง​ถวาย​ทุก​ส่วน​ของ​ร่างกาย​แด่​พระ​เจ้า​เป็น​เครื่องมือ​ใน​การ​ประกอบ​ความ​ชอบ​ธรรม (รม. 6:13)
💟เพราะค่าตอบแทน​ที่​ได้​จาก​บาป​คือ ความ​ตาย ส่วน​ของ​ประ​ทาน​ที่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​ให้เปล่า คือ​ชีวิต​นิรันดร​ใน​พระ​คริสต​เยซู องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา (รม. 6:23)
💟คน​ขโมย คน​โลภ คน​ขี้เมา คน​ปากร้าย คน​ฉ้อโกง คน​เหล่า​นี้​จะ​ไม่​ได้​รับ​พระ​อาณา​จักร​ของ​พระ​เจ้า​เป็น​มรดก (1คร. 6:10)
💟เพราะ​เห็นแก่​เรา​พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​พระ​องค์​ผู้​ไม่​รู้จัก​บาป​เป็น​ผู้​รับ​บาป เพื่อ​ว่า​ใน​พระ​องค์​เรา​จะ​ได้​กลาย​เป็น​ผู้​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​เจ้า (2คร. 5:21)
💟ใน​ฐานะ​ที่​พระ​องค์​ทรง​รับ​การ​ทรมาน​และ​ทรง​ผ่าน​การ​ทดลอง​มา​แล้ว พระ​องค์​จึง​ทรง​ช่วยเหลือ​ผู้​ที่​ถูก​ทดลอง​ได้​ด้วย (ฮบ. 2:18)
💟เพราะ​เหตุ​ว่า​เรา​ไม่​มี​มหา​สม​ณะ​ที่​ร่วม​ทุกข์​กับ​เรา​ผู้​อ่อน​แอ​ไม่​ได้ แต่​เรา​มี​มหา​สม​ณะ​ผู้​ทรง​ผ่าน​การ​ทดลอง​ทุกอย่าง​เหมือน​กับ​เรา ยกเว้น​บาป (ฮบ. 4:15)
💟เรา​ทุก​คน​ถูก​กิเลส​ตัณหา​ผจญ ดึงดูด และ​หลอก​ลวง กิเลส​ตัณหาก่อตัวขึ้น​ทำ​ให้​เกิด​บาป และ​เมื่อ​มี​บาป​มาก บาป​ก็​จะ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​ตาย (ยก. 1:14-15)
💟คน​ที่​รู้​ว่า​ต้อง​ทำ​ความ​ดี แต่​ไม่​ทำ ก็​ทำ​บาป (ยก. 4:17)
💟จง​รู้​ไว้​เถิด​ว่า ผู้​ที่​ช่วย​คน​บาป​ให้​กลับ​มา​จาก​ทาง​ผิด ก็​จะ​ช่วย​วิญญาณ​ของ​ตน​ให้​รอด​พ้น​จาก​ความ​ตาย และ​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย​บาป​มากมาย (ยก. 5:20)
💟​พระ​องค์​ทรง​แบก​บาป​ของ​เรา​ไว้​ใน​พระ​วรกาย​บน​ไม้กาง​เขน เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ตาย​จาก​บาป​และ​มี​ชีวิต​อยู่​เพื่อ​ความ​ชอบ​ธรรม รอย​แผล​ของ​พระ​องค์​รักษา​ท่าน​ให้​หาย (1ปต. 2:24)
💟พระ​องค์​ทรง​อดกลั้น​ต่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ไม่​ทรง​ประสงค์​ให้​ผู้ใด​ต้อง​พินาศ แต่​ทรง​ประสงค์​ให้​ทุก​คน​กลับใจ เปลี่ยน​วิถีชีวิต (2ปต. 3:9)
💟ถ้า​เรา​พูด​ว่า “เรา​ไม่​มี​บาป” เรา​กำลัง​หลอก​ตนเอง และ “ความ​จริง” ไม่​อยู่​ใน​เรา (1ยน. 1:8)
💟พระ​องค์​ทรง​ซื่อสัตย์​และ​ทรง​เที่ยงธรรม ถ้า​เรา​สารภาพ​บาป พระ​องค์​จะ​ทรง​อภัย​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​สะอาด​จาก​ความ​อธรรม​ทั้งปวง (1ยน. 1:9)

เนื้อหาและบทเรียน