ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

น้ำทรงชีวิต
😈มหาพรตอาจถูกล่อลวง ให้รู้สึกแห้งแล้งฝ่ายวิญญาณ และอาจละทิ้งคำสอนของพระเจ้าได้ง่าย
💦ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรากัน
 
💟พระ​องค์​เสด็จ​เยี่ยม​แผ่น​ดิน​และ​ทรง​บันดาล​ให้​อุดม​สม​บูรณ์ ทรง​โปรด​ให้​แผ่น​ดิน​มั่งคั่ง​อย่าง​มาก คลองของ​พระ​เจ้า​มี​น้ำ​เต็ม​ล้น พระ​องค์​ทรง​จัดหา​ข้าวสาลี​ไว้​ให้​มนุษย์ พระ​องค์​ทรง​เตรียม​ไว้​เช่นนี้ (สดด. 65:9)
💟ขอ​พระ​องค์​เสด็จ​ลง​มา​เหมือน​ฝน​ตก​บน​ทุ่งหญ้า เหมือน​สายฝน​ทำ​ให้​แผ่น​ดิน​ชุ่มชื้น (สดด. 72:6)
💟ความรอบรู้ของผู้มีปรีชาเพิ่มขึ้นเหมือนน้ำท่วมคำแนะนำของเขาเป็นประดุจพุน้ำให้ชีวิต (บสร. 21:13)
💟ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ยินดี​ตัก​น้ำ​จาก​พุ​น้ำ​ที่​นำ​ความ​รอด​พ้น วัน​นั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​พูด​ว่า “จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​ยาห์​เวห์ จง​เรียกขาน​พระ​นาม​​พระ​องค์ (อสย. 12:3-4)
💟เพราะ​เรา​จะ​เท​น้ำลง​บน​แผ่น​ดิน​ที่​กระหาย จะ​ทำ​ให้​ลำธาร​ไหล​บน​พื้นดิน​ที่​แห้งแล้ง เรา​จะ​หลั่ง​จิต​ของ​เรา​เหนือ​ลูก​หลาน​ของ​ท่าน หลั่ง​พร​ของ​เรา​เหนือ​เชื้อสาย​ของ​ท่าน (อสย. 44:3)
💟พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​นำ​ท่าน​ตลอดไป จะ​ตอบสนอง​ความ​ต้อง​การ​ของ​ท่าน​ใน​แผ่น​ดิน​แห้งแล้ง จะ​ทรง​ทำ​ให้​กระดูกของ​ท่าน​แข็งแรง ท่าน​จะ​เป็น​เหมือน​สวน​ที่​มี​น้ำ​รด เป็น​เหมือน​พุ​น้ำ​ที่​มี​น้ำ​ไหล​ไม่​หยุด (อสย. 58:11)
💟ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ ความ​หวัง​ของ​อิสราเอล ทุก​คน​ที่​ละทิ้ง​พระ​องค์​จะ​ต้อง​อับอาย ผู้​ที่​หันเห​ไป​จาก​พระ​องค์ จะ​ถูก​จารึก​ไว้​ใน​แดน​มรณะ เพราะ​เขา​ได้​ละทิ้ง​พระ​ยาห์​เวห์​ผู้​เป็น​แหล่ง​น้ำ​ที่​ไหล​อยู่​ตลอดเวลา (ยรม. 17:13)
💟เรา​จะ​พรม​น้ำ​สะอาด​เหนือ​ท่าน​ทั้ง​หลาย แล้ว​ท่าน​จะ​สะอาด​พ้น​จาก​มลทิน​ทั้งหมด เรา​จะ​ชำระ​ท่าน​จาก​รูป​เคารพ​ทั้ง​หลาย​ของ​ท่าน (อสค. 36:25)
💟พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า “หาก​ท่าน​รู้จัก​ของ​ประ​ทาน​ของ​พระ​เจ้า และ​รู้จัก​ผู้​ที่​บอก​ท่าน​ว่า “ขอ​น้ำดื่ม​สัก​หน่อย​เถิด” ท่าน​คง​กลับ​เป็น​ผู้​ขอ และ​ผู้​นั้น​จะ​ให้ “น้ำ​ที่​ให้​ชีวิต” แก่​ท่าน” (ยน. 4:10)
💟แต่​ผู้​ที่​ดื่ม​น้ำ​ซึ่ง​เรา​จะ​ให้​นั้น จะ​ไม่​กระหาย​อีก น้ำ​ที่​เรา​จะ​ให้​เขา จะ​กลาย​เป็น​ธาร​น้ำ​ใน​ตัว​เขา ไหล​ริน​เพื่อ​ชีวิต​นิรันดร (ยน. 4:14)
💟ผู้​ที่​เชื่อ​ใน​เรา จง​ดื่ม​เถิด ตาม​ที่​พระ​คัมภีร์​กล่าว​ว่า “ลำธาร​ที่​ให้​ชีวิต​จะ​ไหล​ออก​มา จาก​ภายใน​ผู้​นั้น” (ยน. 7:38)
💟เรา​จง​เข้า​ไป​ใกล้​ด้วยใจ​จริง​และ​เต็มเปี่ยม​ด้วย​ความ​เชื่อ มี​ดวงใจ​บริสุทธิ์ มี​จิตสำนึก​ว่า​ตน​ได้​รับ​การ​อภัย​แล้ว มี​ร่างกาย​ที่​ชำระล้าง​สะอาด​ด้วย​น้ำ​บริสุทธิ์ (ฮบ. 10:22)
💟เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ไม่​หิว​หรือ​กระหาย​อีก​เลย แสง​แดด​หรือ​ความ​ร้อน​จะ​ไม่​แผดเผา​เขา​อีก เพราะลูก​แกะ​ที่ทรงยืน​อยู่​กลาง​พระ​บัลลังก์ จะ​ทรง​เลี้ยงดู​เขา จะ​ทรง​นำ​เขา​ไป​ยัง​ธาร​น้ำพุ​แห่ง​ชีวิต และ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​เช็ดน้ำ​ตา​ทุก​หยด​จาก​ดวงตา​ของ​เขา (วว. 7:16)
💟ทูต​สวรรค์​ชี้​ให้​ข้าพ​เจ้า​ดู​แม่น้ำ​แห่ง​ชีวิต น้ำ​ใส​เหมือน​แก้วผลึก​ไหล​จาก​พระ​บัลลังก์​ของ​พระ​เจ้า​และ​ของ​ลูก​แกะ (วว. 22:1)
💟ผู้​กระหาย​จง​เข้า​มา ผู้​ที่​ต้อง​การ​น้ำ​แห่ง​ชีวิต จง​ดื่ม​น้ำ​นั้น​โดย​ไม่​ต้อง​เสีย​ค่าใช้จ่าย​ใด ๆ (วว. 22:17)

เนื้อหาและบทเรียน