ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ต้อนรับทุกคนด้วยความยินดี

🎉การสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ให้แบบอย่างหนึ่งแก่เรา
คือการต้อนรับทุกคนโดยไม่แบ่งชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติและศาสนา
🥰ขอพระวาจาพระเจ้าช่วยเราให้เปิดใจ พร้อมต้อนรับทุกคนดั่งเช่นพระองค์ด้วย
💟เชิญ​ครับ ท่าน​เป็น​ผู้​ที่​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​อวย​พร ทำ​ไม่​ท่าน​จึง​ยืน​อยู่​ข้างนอก​ ในเมื่อ​ข้าพ​เจ้า​ได้​จัดเตรียม​ที่พัก​ไว้​ให้​ท่าน​ใน​บ้าน​แล้ว ทั้ง​ยัง​หา​ที่​ให้​อูฐ​ด้วย (ปฐก. 24:31)
💟ท่าน​จะ​ต้อง​ไม่​ข่มเหง​คน​ต่าง​ด้าว ที่​เข้า​มา​อาศัย​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​ท่าน (ลนต. 19:33)
💟ทุก​คน​ใน​กระโจม​ของ​ข้าพเจ้า​เป็น​พยาน​ได้​ว่า ข้าพเจ้า​ให้​คน​แปลก​หน้า​ได้​กิน​เนื้อ​จน​อิ่ม (โยบ 31:31)
💟พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของผู้ต่ำต้อย ทรงช่วยเหลือผู้ถูกกดขี่ ทรงค้ำจุนผู้อ่อนแอ ทรงคุ้มครองผู้ถูกทอดทิ้ง ทรงกอบกู้ผู้สิ้นหวัง (ยดธ. 9:11)
💟อย่ากล่าวดูหมิ่นคนบาปที่กลับใจ จงจำไว้ว่าเราทุกคนล้วนมีความผิด (บสร. 8:5)
💟แบ่งปัน​อาหาร​กับ​ผู้​หิวโหย นำ​คน​ยากจน​ไร้​ที่อยู่อาศัย​เข้า​มา​ใน​บ้าน ให้​เสื้อผ้า​แก่​ผู้​ที่​ท่าน​เห็น​ว่า​ไม่​มี​เสื้อผ้า​สวม และ​ไม่​หัน​หน้า​หนี​จาก​ญาติ​พี่​น้อง (อสย. 58:7)
​💟บรรดา​โหราจารย์​​ออก​เดินทาง ดาว​ที่​เขา​เห็น​ทาง​ทิศ​ตะวัน​ออก​ปรากฏ​อีก​ครั้ง​หนึ่ง​นำทาง​ให้ และ​มา​หยุดนิ่ง​อยู่​เหนือ​สถานที่​ประทับ​ของ​พระ​กุมาร เขา​เข้า​ไป​ใน​บ้าน พบ​พระ​กุมาร​กับ​พระ​นาง​มา​รีย์​พระ​มารดา จึง​คุกเข่า​ลง​นมัสการ​พระ​องค์ แล้ว​เปิด​หีบ​สมบัติ​นำ​ทองคำ กำยาน และ​มด​ยอบ ออก​มา​ถวาย​พระ​องค์ (เทียบ มธ. 2:9-11)
💟ผู้​ที่​ต้อนรับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ก็​ต้อนรับ​เรา ผู้​ที่​ต้อนรับ​เรา ก็​ต้อนรับ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ส่ง​เรา​มา (มธ. 10:40)
💟ผู้ใด​ต้อนรับ​เด็กเล็ก ๆ เช่นนี้ ใน​นาม​ของ​เรา ผู้​นั้น​ต้อนรับ​เรา (มธ. 18:5)
💟เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ท่าน​ทำ​สิ่งใด​ต่อ​พี่​น้อง​ผู้​ต่ำต้อย​ที่สุด​ของ​เรา​คน​หนึ่ง ท่าน​ก็​ทำ​สิ่ง​นั้น​ต่อ​เรา’ (มธ. 25:40)
💟ผู้ใด​ให้​น้ำ​ท่าน​ดื่ม​เพียง​แก้ว​หนึ่ง​เพราะ​ท่าน​เป็น​คน​ของ​พระ​คริสต​เจ้า เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ว่า เขา​จะ​ได้​บำเหน็จ​รางวัล​อย่าง​แน่​นอน (มก. 9:41)
💟คน​เลี้ยง​แกะ​เหล่า​นั้น​จึง​พูด​กัน​ว่า “เรา​จง​ไป​เมือง​เบธเล​เฮ​ม​กัน​เถิด จะ​ได้​เห็น​เหตุ​การณ์​นี้​ที่​องค์พระผู้เป็น​เจ้า​ทรง​แจ้ง​ให้​เรา​รู้” เขา​จึง​รีบ​ไป​และ​พบ​พระ​นาง​มา​รีย์ โยเซฟ และ​พระ​กุมาร​ซึ่ง​บรรทม​อยู่​ใน​ราง​หญ้า (เทียบ ลก. 2:8-16)
💟ขณะที่​พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​พระ​ดำเนิน​พร้อมกับ​บรรดา​ศิษย์ พระ​องค์​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​หมู่บ้าน​แห่ง​หนึ่ง สตรี​ผู้​หนึ่ง​ชื่อ​มาร​ธา​รับเสด็จ​พระ​องค์​ที่​บ้าน (ลก. 10:38)
💟เปาโล​พัก​อยู่​ใน​บ้านเช่า​เป็น​เวลา​สอง​ปี​เต็ม และ​ต้อนรับ​ทุก​คน​ที่มา​เยี่ยม (กจ. 28:30)
💟จง​เห็นอกเห็นใจ​ช่วยเหลือ​บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ใน​ยาม​ขัดสน จง​ต้อนรับ​ด้วย​อัธยาศัย​ไมตรี (รม. 12:13)
💟ดังนั้น ตราบ​ใด​ที่​ยัง​มี​โอกาส จง​ทำ​ความ​ดี​ต่อ​ทุก​คน โดย​เฉพาะ​ต่อพี่​น้อง​ผู้​ร่วม​ความ​เชื่อ​ของ​เรา (กท. 6:10)
💟ท่าน​รู้อยู่​แล้ว​ว่า​ถ้า​แต่ละ​คน​ทำดี​ไว้​อย่างไร ก็​จะ​ได้​รับ​ค่าตอบแทน​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ไม่ว่า​เขา​จะ​เป็น​ทาส​หรือ​เป็น​อิสระ​ก็ตาม (อฟ. 6:8)
💟ส่วน​ผู้ปกครอง​ดูแล​ต้อง​ประพฤติ​ดี​ไม่​มี​ที่​ตำหนิ เพราะ​เขา​เป็น​ผู้ดู​แล​บ้าน​ของ​พระ​เจ้า ต้อง​ไม่​หยิ่ง​ยโส ไม่​เป็น​คน​เจ้าอารมณ์ ไม่​เป็น​นัก​ดื่ม ไม่​ชอบ​ใช้​ความ​รุนแรง ไม่​โลภ (ทต. 1:7)
💟อย่า​ละเลย​ที่​จะ​ต้อนรับ​แขก​แปลก​หน้า เพราะ​เมื่อ​ต้อนรับ​แขก​แปลก​หน้า บาง​คน​ได้​ต้อนรับ​ทูต​สวรรค์​โดย​ไม่​รู้ตัว (ฮบ. 13:2)
💟ผู้ใด​ที่​ไม่​แสดง​ความ​เมตตากรุณา​ต่อ​เพื่อน​มนุษย์ จะ​ถูก​พิพากษา​โดย​ปราศจาก​ความ​เมตตากรุณา​เช่นเดียวกัน ผู้​ที่​แสดง​ความ​เมตตากรุณา​จะ​ไม่​เกรงกลัว​การ​พิพากษา (ยก. 2:13)
💟มนุษย์​จะ​เป็น​ผู้​ชอบ​ธรรม​ได้​ก็​ด้วย​การ​กระทำ มิใช่​ด้วย​ความ​เชื่อ​แต่อย่างเดียว (ยก. 2:24)
💟จง​ต้อนรับ​กัน​โดย​ไม่​ปริปาก​บ่น (1ปต. 4:9)
💟เป็น​หน้าที่​ของ​เรา​ที่​จะ​ต้อนรับ และ​ร่วมงาน​กับ​บุคคล​เหล่า​นี้​ใน​งาน​เผยแผ่​ความ​จริง (3ยน. 1:8)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์