ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

วัยเด็ก วัยที่สดใสร่าเริง พร้อมเรียนรู้
👦วัยเด็ก วัยที่สดใสร่าเริง พร้อมเรียนรู้
วัยที่ต้องคอยบอก สอน ชี้แนะ ให้ความรักและให้การปกป้องพวกเขา
🌈พระคัมภีร์ให้คำแนะนำ และมีถ้อยคำเกี่ยวกับพวกเขาด้วย มารับไปปฏิบัติกันจ้า
💟จง​นับถือ​บิดา​มารดา เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​มี​อายุ​ยืน​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​ที่​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ประ​ทาน​ให้​ท่าน (อพย. 20:12)
💟ท่าน​จะ​ต้อง​พร่ำสอน​บรรดา​บุตร​ของ​ท่าน ด้วย​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้ ทั้ง​เวลา​นั่ง​อยู่​ใน​บ้าน และ​เดิน​ตาม​ถนน ทั้ง​เวลา​ไป​นอน​และ​ตื่นนอน (ฉธบ. 6:7)
💟จง​ให้​ความ​ยุติธรรม​แก่​ผู้​อ่อน​แอ​และ​ลูกกำพร้า จง​ปกป้อง​คน​ยากจน​และ​ผู้​ถูก​ข่มเหง​เถิด (สดด. 82:3)
💟บุตร​เป็น​มรดก​ที่​พระ​ยาห์​เวห์​ประ​ทาน​ให้ บุตร​หลาน​เป็น​บำเหน็จ​รางวัล​จาก​พระ​องค์ (สดด. 127:3)
💟ขอ​ให้​บุตร​ชาย​ของ​เรา​เป็น​ประดุจ​ต้นไม้ ที่​เติบโต​อย่าง​ดี​ในวัยเยาว์ ขอ​ให้​บุตร​หญิง​ของ​เรา​เป็น​ประดุจ​เสา​หิน​สง่างามซึ่ง​แกะสลัก​ไว้​ที่​มุม​พระ​ราช​วัง (สดด. 144:12)
💟เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ตักเตือน​ผู้​ที่​ทรง​รัก​ให้​แก้ไข​ความ​ประพฤติ เหมือน​บิดา​ตักเตือน​บุตร​ที่​เขา​รัก (สภษ. 3:12)
💟ผู้​ไม่​ใช้​ไม้เรียว​ย่อม​ไม่​รัก​บุตร แต่​ผู้​รัก​บุตร​ย่อม​ตักเตือน​ให้​เขา​แก้ไข​ความ​ประพฤติ (สภษ. 13:24)
💟ใจ​ร่าเริง​เป็น​ยา​ขนาน​เอก จิต​โศกเศร้า​ทำ​ให้​กระดูก​แห้ง (สภษ. 17:22)
💟คน​ชอบ​ธรรม​ดำเนิน​ชีวิต​ด้วย​ความ​สุจริต บุตร​ที่​มี​ชีวิต​ต่อ​จาก​เขา​ย่อม​เป็นสุข (สภษ. 20:7)
💟จง​ฝึก​เยาวชน​ใน​ทาง​ที่​เขา​ควร​จะ​เดิน เมื่อ​เขา​ชรา​แล้ว เขา​จะ​ไม่​หันเห​ไป​จาก​ทาง​นั้น (สภษ. 22:6)
💟ไม้เรียว​และ​คำ​ตักเตือน​ทำ​ให้​เกิด​ปรีชา​ญาณ เยาวชน​ที่​ไม่​มี​ผู้​อบรม​สั่งสอน​ย่อม​ทำ​ให้​มารดา​อับอาย (สภษ. 29:15)
💟บรรดา​บุตร​ของ​เจ้า​จะ​ได้​รับคำ​สั่งสอน​จาก​พระ​ยาห์​เวห์ บุตร​ของ​เจ้า​จะ​มี​ความ​สุข​ความ​เจริญ​อย่างยิ่ง (อสย. 54:13)
💟ผู้ใด​ต้อนรับ​เด็กเล็ก ๆ เช่นนี้ ใน​นาม​ของ​เรา ผู้​นั้น​ต้อนรับ​เรา (มธ. 18:5)
💟ผู้ใด​เป็น​เหตุ​ให้​คน​ธรรมดา ๆ ที่​มี​ความ​เชื่อ​ใน​เรา​ทำ​บาป ถ้า​เขา​จะ​ถูก​แขวนคอ​ด้วย​หิน​โม่ใหญ่​ถ่วง​ลง​ใต้​ทะเล ก็​ยัง​ดี​กว่า​สำหรับ​เขา (มธ. 18:6)
💟พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ปล่อย​ให้​เด็กเล็ก ๆ มา​หา​เรา​เถิด อย่า​ห้าม​เลย เพราะ​อาณา​จักร​สวรรค์​เป็น​ของ​คน​ที่​เหมือน​เด็ก​เหล่า​นี้” (มธ. 19:14)
💟บิดา อย่า​ย้ำ​สอน​จน​บุตร​ขุ่นเคือง แต่​จง​อบรม​สั่งสอน​และ​ตักเตือน​เขา​ตาม​หลักธรรม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า (อฟ. 6:4)
💟บุตร จง​เชื่อฟัง​บิดา​มารดา​ใน​ทุกสิ่ง เพราะ​การ​กระทำ​เช่นนี้​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า (คส. 3:20)
💟บิดาก็​จง​อย่า​ขัดใจ​บุตร​เกิน​ไป จน​เขา​ท้อแท้​หมด​กำลังใจ (คส. 3:21)
💟การปฏิบัติศาสนกิจ​บริสุทธิ์​และ​ไร้​มลทิน​เฉพาะ​พระ​พักตร์​ของ​พระ​เจ้า​พระ​บิดา คือ​การ​เยี่ยม​เด็ก​กำพร้า​และ​หญิง​ม่าย​ที่​มี​ความ​ทุกข์ร้อน และ​การ​รักษา​ตน​ให้​พ้น​จาก​มลทิน​ของ​โลก (ยก. 1:27)
💟ข้าพ​เจ้า​ยินดีอย่างยิ่ง​ทุก​ครั้ง​ที่​ได้ยิน​ว่า ลูกๆ ของ​ข้าพ​เจ้า​ดำเนิน​ชีวิต​ใน​ความ​จริง (3ยน. 1:4)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์