ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ก็รู้ว่า "การนินทา" ไม่ดี แต่บางทีก็สนุกปาก จนลืมนึกถึงใจเขาใจเรา ทำไงดี
ก็รู้ว่า "การนินทา" ไม่ดี แต่บางทีก็สนุกปาก จนลืมนึกถึงใจเขาใจเรา ทำไงดี
📚มารับพระวาจาพระเจ้าไปควบคุมความคิดและคำพูดกันดีกว่า
💟“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้ใดเล่าจะเข้าอาศัยในกระโจมของพระองค์ได้? ผู้นั้นคือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติ ปฏิบัติความชอบธรรม พูดความจริงจากใจของตน ผู้ที่บังคับลิ้นของตนไว้ ไม่ใส่ความไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ใส่ร้ายเพื่อนบ้าน” (สดด. 15:1-3)
💟“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงวางยามเฝ้าปากของข้าพเจ้าไว้ ขอทรงวางยามไว้ตรงประตูริมฝีปากของข้าพเจ้า” (สดด. 141:3)
💟“คนพูดมากมีโอกาสพูดผิด ผู้ที่ควบคุมปากของตนย่อมเป็นคนรอบคอบ” (สภษ. 10:19)
💟“ผู้ชอบซุบซิบนินทาย่อมเปิดเผยความลับ แต่ผู้ที่ไว้วางใจได้ย่อมเก็บความลับ” (สภษ. 11:13)
💟“ถ้อยคำของผู้พูดพล่อย ๆ เป็นเหมือนดาบที่ทิ่มแทง แต่ถ้อยคำของผู้มีปรีชาเป็นการบำบัดรักษา” (สภษ. 12:18)
💟“คำพูดอ่อนหวานเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่คำพูดตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลาย” (สภษ. 15:4)
💟“ลมเหนือนำฝนมาฉันใด คำพูดนินทาย่อมก่อให้เกิดความโกรธบนใบหน้าฉันนั้น” (สภษ. 25:23)
💟“ถ้าไม่มีฟืน ไฟก็ดับ ถ้าไม่มีผู้ซุบซิบนินทา การทะเลาะวิวาทก็หยุด” (สภษ. 26:20)
💟“จงอย่าพูดคำเลวร้ายใดๆ เลย จงพูดแต่คำดีงามเพื่อช่วยกันเสริมสร้างผู้อื่นตามโอกาสและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาผู้ได้ยินได้ฟัง” (อฟ. 4:29)
💟“อย่าให้มีทั้งการพูดหยาบคาย พูดไร้สาระและตลกหยาบโลน ซึ่งไม่เป็นการสมควร แต่จงขอบพระคุณจะดีกว่า” (อฟ. 5:4)
💟“ขอพระวาจาของพระคริสตเจ้าสถิตในท่านอย่างเต็มเปี่ยม จงสอนและตักเตือนกันด้วยปรีชาญาณ” (คส. 3:16)
💟“เพราะเราทุกคนต่างก็ผิดพลาดได้หลายเรื่อง ถ้าผู้ใดไม่ผิดพลาดด้วยวาจา ผู้นั้นย่อมเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์” (ยก. 3:2)
💟“เราใช้ลิ้นถวายพระพรพระเจ้า พระบิดา และใช้ลิ้นสาปแช่งมนุษย์ซึ่งถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า” (ยก. 3:9)
💟“ท่านทั้งหลายจงละทิ้งความชั่วทั้งมวล คือ การหลอกลวง ความเจ้าเล่ห์ การอิจฉา การนินทาและการใส่ความ” (1ปต. 2:1)
💟“ผู้ใดรักชีวิตและปรารถนาจะมีความสุขถาวร จงบังคับลิ้น ไม่พูดคำเลวร้าย จงบังคับริมฝีปาก ไม่พูดคำหลอกลวง” (1ปต. 3:10)

เนื้อหาและบทเรียน