ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

"ความอิจฉา"
เพราะ "ความอิจฉา" ของปีศาจ ทำให้เกิดบาป ส่งผลต่อมายังเราด้วย ทำให้ใจวุ่นวาย ไม่พบสุข
🥰มหาพรตนี้ มาเปลี่ยนแปลงนิสัยแย่ๆ นี้กันดีกว่า
💟“จงรู้ว่าความโกรธฆ่าคนโง่เขลา และความอิจฉาริษยาฆ่าคนขาดสติ” (โยบ. 5:2)
💟“อย่าเดือดร้อนเรื่องคนเลวร้าย หรืออิจฉาริษยาผู้ทำผิด เขาจะเหี่ยวแห้งไปอย่างรวดเร็วเหมือนต้นหญ้า จะร่วงโรยเหมือนพืชเขียวในทุ่งนา” (สดด. 37:1-2)
💟“จงจับตามองผู้ชอบธรรม และสังเกตดูผู้สุจริต มนุษย์ผู้รักสันติย่อมมีอนาคต” (สดด. 37:37)
💟“อย่าอิจฉาคนที่ใช้ความรุนแรง อย่าเลียนแบบความประพฤติของเขาเลย” (สภษ. 3:31)
💟“คนใจคดจะเก็บผลจากความประพฤติของตน คนดีจะได้รางวัลจากการกระทำของตน” (สภษ. 14:14)
💟“ใจสงบเป็นชีวิตสำหรับร่างกาย แต่ความอิจฉาทำให้กระดูกผุ” (สภษ. 14:30)
💟“ผู้ยอมฟังคำสั่งสอนย่อมพบความดี ผู้วางใจในพระยาห์เวห์ย่อมเป็นสุข” (สภษ. 16:20)
💟“อย่าให้ใจของลูกอิจฉาคนบาป แต่จงยำเกรงพระยาห์เวห์อยู่เสมอ” (สภษ. 23:17)
💟“ท่านทั้งหลายจงอย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้เลย ที่นี่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกสนิมและตัวขมวนทำลาย ถูกขโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยไปได้ แต่จงสะสมสมบัติในสวรรค์เถิด ที่นั่นไม่มีสนิมหรือตัวขมวนทำลาย ขโมยก็เจาะช่องเข้ามาขโมยไปไม่ได้ เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั้นด้วย” (มัทธิว 6:19-21)
💟“ฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือ ท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือ” (มธ. 20:15)
💟“จากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้าย....ความอิจฉา การใส่ร้าย ความหยิ่งยโส ความโง่เขลา” (มก. 7:21-22)
💟“ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง” (1คร. 13:4)
💟“ถ้าเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจ้าแล้ว เราจงดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าด้วย อย่าอวดดียั่วยุผู้อื่น หรืออิจฉาริษยากัน” (กท. 5:25-26)
💟“ที่ใดมีความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยาน ที่นั่นย่อมมีแต่ความวุ่นวายและความชั่วร้ายนานาชนิด” (ยก. 3:16)
💟“ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงละทิ้งความชั่วทั้งมวล คือ การหลอกลวง ความเจ้าเล่ห์ การอิจฉา การนินทาและการใส่ความ” (1ปต. 2:1)

เนื้อหาและบทเรียน