ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

แล้วเพื่อนที่ดีต้องเป็นอย่างไร?

อยากมีเพื่อนดี ก็ต้องเริ่มเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้อื่นก่อน
🌈แล้วเพื่อนที่ดีต้องเป็นอย่างไร? มาทางนี้มีคำตอบ
🥰ท่านจะต้องไม่เก็บความเกลียดชังพี่น้องไว้ในใจ แต่จงตักเตือนเพื่อนบ้านอย่างตรงไปตรงมา ท่านจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบบาปของเขา (ลนต. 19:17)
🥰ดังนั้น เมื่อท่านขายที่ดินแก่เพื่อนบ้านหรือซื้อจากเขา ท่านจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบกัน (ลนต. 25:14)
🥰อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน (ฉธบ. 5:20)
🥰เพื่อนสามคนของโยบได้ยินเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขา ต่างก็ออกเดินทางจากที่ของตน ตกลงกันจะไปเยี่ยมเพื่อร่วมทุกข์กับเขาและให้กำลังใจ (โยบ 2:11)
🥰ผู้ที่บังคับลิ้นของตนไว้ ไม่ใส่ความ ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ใส่ร้ายเพื่อนบ้าน (สดด. 15:3)
🥰อย่าคิดแผนร้ายต่อเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ลูกและไว้วางใจลูก (สภษ. 3:29)
🥰ผู้ชอบธรรมชี้ทางให้เพื่อน แต่ทางของคนชั่วร้ายนำให้หลง (สภษ. 12:26)
🥰อย่าเป็นมิตรกับคนโกรธง่าย อย่าคบหากับคนโมโหร้าย (สภษ. 22:24)
🥰อย่าเป็นพยานปรักปรำเพื่อนบ้านของท่านโดยไม่มีหลักฐาน อย่าพูดจาล่อลวงผู้อื่น (สภษ. 24:28)
🥰เหล็กลับเหล็กให้คมขึ้นได้ คนหนึ่งก็ช่วยเพื่อนให้ฉลาดขึ้นได้ด้วย (สภษ. 27:17)
🥰ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์ เหมือนรักตนเอง (มธ. 22:39)
🥰ถ้าพี่น้องของท่านทำผิด จงตักเตือนเขา ถ้าเขากลับใจ จงให้อภัยแก่เขา (ลก. 17:3)
🥰จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน (รม. 12:10)
🥰จงร่วมยินดีกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ (รม. 12:15)
🥰จงสอนและตักเตือนกันด้วยปรีชาญาณ (คส. 3:16)
🥰จงตักเตือนกันทุกวันตลอดเวลาที่ยังเรียกได้ว่า “วันนี้” เพื่อมิให้ท่านคนใดคนหนึ่งมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาป (ฮบ. 3:13)
🥰เพื่อนรัก อย่าทำตามตัวอย่างที่เลว แต่จงพยายามทำตามตัวอย่างที่ดี คนที่ทำความดีมาจากพระเจ้า คนที่ทำความชั่วไม่เคยรู้จักพระองค์ (3 ยน. 1:11)

เนื้อหาและบทเรียน