ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวาจาคือยาวิเศษ22.พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราอย่างแท้จริง
ถาม : พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือผู้ที่วางใจในพระองค์จริงหรือ อยากจะพาครอบครัวมาพึ่งพระองค์
ตอบ : มนุษย์เราอาจจะรับปากกันไปอย่างนั้นเอง แต่พระเจ้าไม่ทรงเป็นเช่นนั้น อ่านพระสัญญาของพระองค์ดูซิ..
           1. “พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้า และทรงเป็นชะตากรรมของข้าพเจ้า พระองค์เท่านั้นทรงคุ้มครองชะตาชีวิตของข้าพเจ้าให้ปลอดภัย เส้นแบ่งเขตที่ดินของข้าพเจ้าอยู่ในพื้นที่รื่นรมย์ มรดกส่วนของข้าพเจ้าช่างงดงามยิ่งนัก”(สดุดี 16:5-6)
           2. “จงยินดีในพระยาห์เวห์และทำความดี จงพำนักอยู่ในแผ่นดินและอยู่เป็นสุข”(สดุดี 37:4)

           3. “พระเจ้าจะนำเจ้าอยู่เป็นนิตย์และให้เจ้าอิ่มด้วยของดี และกระทำให้กระดูกของเจ้าแข็ง และเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำรด เหมือนน้ำพุ ที่น้ำของมันไม่ขาด”(อิสยาห์ 58:11)

           4. “พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงตอบแทนโดยประทานทุกสิ่งที่ท่านต้องการอย่างสมศักดิ์ศรีกับความมั่นคั่งของพระองค์ในพระคริสตเยซู”(ฟิลิปปี 4:19)

          5. “พระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่า ‘เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเราเป็นประตูคอกแกะ...เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเราจะรอดพ้น เขาจะเข้าออกและจะพบทุ่งหญ้า...เรามาเพื่อให้แกะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์”(ยอห์น 10:7;9-10)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์