ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

คนน่ารักต้องเป็นอย่างนี้พระวาจาคือยาวิเศษ 13.  คนน่ารักต้องเป็นอย่างนี้
ถาม : ทำอย่างไรให้ตัวเองเป็นที่รักของเพื่อนๆ
ตอบ : เธอจริงใจไหมล่ะ
1. “จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน”(โรม 12:9-10)
2. “จงร่วมยินดีกับกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่ามักใหญ่ใฝ่สูง แต่จงยอมทำสิ่งต่ำต้อยเถิด อย่าทะนงว่าตนฉลาด”(โรม 12:15-16)
3. “ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง”(1 โครินธ์ 13:4)
4. “ถ้าเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจ้าแล้ว เราจงดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าด้วย อย่าอวดดียั่วยุผู้อื่น หรืออิจฉาริษยากันและกัน”(กาลาเทีย 5:25-26)
5. “ใจที่สงบให้ชีวิตแก่ร่างกาย แต่กิเลสกระทำให้กระดูกผุ”(สุภาษิต 14:30)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์