ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

12.  เพื่อนที่ดีเป็นอย่างไรพระวาจาคือยาวิเศษ 12.  เพื่อนที่ดีเป็นอย่างไร
ถาม : ผมอยากมีเพื่อนดีๆ ขอแนวทางในการเลือกคบเพื่อนหน่อยครับ
ตอบ : เราต้องรักเพื่อนๆทุกคน แต่เพื่อนที่ดี พระคัมภีร์ให้ข้อคิดดังนี้
1. “บุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เผยเผยความลับ แต่บุคคลที่ไว้วางใจได้ย่อมปิดบังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้”(สุภาษิต 11:13)
2. “มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลา และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันในยามทุกข์ยาก”(สุภาษิต 17:17)
3. “มีเพื่อนที่แสร้างทำเป็นเพื่อน แต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง”(สุภาษิต 18:24)
4. “อย่าเป็นมิตรกับคนที่มักโกรธ หรือไปกับคนที่มักขี้โมโห”(สุภาษิต 22:24)
5. “เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนได้”(สุภาษิต 27:17)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์