ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

11. คำเตือนใจสำหรับภรรยาพระวาจาคือยาวิเศษ 11.  คำเตือนใจสำหรับภรรยา
ถาม : ดิฉันกำลังจะแต่งงานกับคนในข้อสิบนะค่ะ ขอคำแนะนำด้วยคะ
ตอบ : น่ารักมากๆ นำเอาไปใคร่ครวญให้ดีๆ
         1. “ภรรยาจงยอมอยู่ภายใต้อำนาจของสามีเหมือนยอมอยู่ใต้อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสตเจ้าทรงเป็นพระเศียรของพระศาสนจักร พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยพระศาสนจักรซึ่งเป็นพระกายให้รอดพ้น พระศาสนจักรยอมอยู่ใต้อำนาจของพระคริสตเจ้าฉันใด ภรรยาก็ต้องยอมอยู่ใต้อำนาจของสามีทุกเรื่องฉันนั้น”(เอเฟซัส 5:21)
         2. “ท่านอย่าประดับตนเพียงภายนอก เช่นตกแต่งผมอย่างประณีตสวมสร้อยทองหรือเสื้อผ้าหรูหรา แต่จงประดับตนในส่วนลึกของจิตใจให้งดงามอย่างถาวร โดยมีใจอ่อนโยนและสงบเสงี่ยม ความงามเช่นนี้มีค่ายิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า”(1 เปโตร 3:3-4)
        3. “เสน่ห์เป็นของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรียำเกรงพระเจ้า สมควรได้รับคำสรรเสริญ”(สุภาษิต 31:30)
        4. “ภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตน…”(สุภาษิต 12:4)
        5. “ใครจะพบภรรยาที่ดี เธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนัก จิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอ และสามีจะไม่ขาดกำไร...ลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่า ‘สตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศ แต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมด”(สุภาษิต 31:10-11,28-29)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์