ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

คำเตือนใจสามีพระวาจาคือยาวิเศษ 10.  คำเตือนใจสามี
ถาม
: ผมกำลัง...แบบว่า...จะแต่งงานครับ ขอคำเตือนใจเพื่อให้ผมเป็นสามีที่ดีสักหน่อยเถิดครับ
ตอบ : ดีมาก เอาไปเลย....(ว่าที่)สามี
1. “บุคคลที่พบภรรยาก็พบของดี และได้ความโปรดปรานจากพระเจ้า”(สุภาษิต 18:22)
2. “เรือนและทรัพย์ศฤงคารเป็นมรดกมาจากบิดา แต่ภรรยาที่หยั่งรู้ก็มาจากพระเจ้า”(สุภาษิต 19:14)
3. “สามีก็จงรักภรรยาดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร และทรงพลีพระองค์เพื่อพระศาสนจักร”(เอเฟซัส 5:25)
4. “สามีต้องรักภรรยาเหมือนรักกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาก็รักตนเอง”(เอเฟซัส 5:28)
5. “สามีจงรักภรรยาและอย่าทำให้นางรู้สึกขมขื่น”(โคโลสี 3:19)
6. “เช่นเดียวกัน สามีต้องร่วมชีวิตกับภรรยาโดยคำนึงว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า จงให้เกียรติภรรยาในฐานะที่เธอร่วมเป็นทายาท รับชีวิตเป็นของประทานจากพระเจ้า ดังนั้น จะไม่มีอุปสรรคใดขัดขวางมิให้ท่านร่วมกันอธิษฐานภาวนา”(1 เปโตร 3:7)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์