ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความอิจฉาพระวาจาคือยาวิเศษ 7.  ความอิจฉา
ถาม : ไหนว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว แล้วทำไมคนที่ทำไม่ดีกลับได้ดี เชื่อพระเจ้ามีประโยชน์จริงหรือเปล่า
ตอบ : ชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เท่านั้น ความร่ำรวยในเงินทองไม่ได้เป็นเครื่องหมายของความสุขที่แท้จริง เชื่อพระเจ้ามีแต่ได้ไม่มีเสีย
            1. “อย่าเดือดร้อนเรื่องคนเลวร้าย หรืออิจฉาริษยาผู้ที่กระทำผิด เขาจะเหี่ยวแห้งไปอย่างรวดเร็วเหมือนต้นหญ้า จะร่วงโรยเหมือนพืชเขียวในทุ่งนา”(สดุดี 37:1-2)
            2. “จงวางใจในพระยาห์เวห์และทำความดี จงพำนักอยู่ในแผ่นดินและอยู่เป็นสุข จงยินดีในพระยาห์เวห์ แล้วพระองค์จะประทานให้ตามใจปรารถนาของท่าน”(สดุดี 37:3-4)
            3. “ท่านทั้งหลายจงอย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้เลย ที่นี่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกสนิมและขมวนกัดกิน และถูกขโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยไปได้ แต่จงสะสมสมบัติในสวรรค์เถิด ที่นั้นไม่มีสนิมหรือขมวนกัดกิน และขโมยก็เจาะช่องเข้ามาขโมยไปไม่ได้ เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั้นด้วย”(มัทธิว 6:19-21)
            4. “คนตลบตะแลงจะได้รับผลจากทางของเขาจนเต็ม และคนดีก็จะได้ผลดีแห่งการกระทำของเขา”(สุภาษิต 14:14)
            5. “จงระงับโทสะและเลิกโกรธ อย่าเดือดร้อน เพราะไม่เกิดประโยชน์ใด คนเลวร้ายย่อมถูกกำจัดให้หมดสิ้น แต่ผู้ที่มีความหวังในพระยาห์เวห์ย่อมได้รับแผ่นดินเป็นมรดก”(สดุดี 37:8-9)
            6. “บุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดี และคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบาย”(สุภาษิต 16:20)
            7. “ข้าพเจ้าเคยเห็นคนชั่วร้ายทะนงตน ยกตนขึ้นเหมือนต้นสนสีดาร์เขียวชอุ่ม ข้าพเจ้าผ่านมาอีกครั้งหนึ่ง เขาก็ไม่อยู่แล้ว จะค้นหาอย่างไรก็ไม่พบ จงจับตามองผู้ชอบธรรม และสังเกตดูผู้สุจริต มนุษย์ผู้รักสันติย่อมมีอนาคต”(สดุดี 37:35-37)

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์