ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

หลักการอบรมบุตรพระวาจาคือยาวิเศษ 6.  หลักการอบรมบุตร
ถาม : ผมอยากให้ลูกๆเป็นคนดี มีวิธีการอบรมพวกเขาอย่างไรบ้างครับ
ตอบ : “พูดให้ฟัง ทำให้ดู อยู่ให้เห็น ร่มเย็นให้สัมผัส” ลองอ่านพระวาจาเหล่านี้ซิครับ
        1. “ไม้เรียว และคำตักเตือนให้เกิดปัญญา แต่ถ้าปล่อยเด็กไว้ตามลำพังจะนำความอับอายมาสู่มารดาของตน...จงฝึกสอนบุตรชายของเจ้า และเขาจะให้เจ้าหยุดพัก เออ เขาจะให้ความปีติยินดีแก่ใจของเจ้า”(สุภาษิต 29:15,17)
        2.  “บิดา อย่าย้ำสอนจนบุตรขุ่นเคือง แต่จงอบรมสั่งสอนและตักเตือนเขาตามหลักธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้า”(เอเฟซัส 6:4)
        3. “บิดาก็จงอย่าขัดใจบุตรเกินไป จนเขาท้อแท้หมดกำลังใจ”(โคโลสี 3:21)
        4. “บุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตน แต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขา”(สุภาษิต 13:24)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์