ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

71.  แบ่งปันข่าวดีพระวาจาคือยาวิเศษ 71.  แบ่งปันข่าวดี
ถาม :
ทำอย่างไรเพื่อจะได้แบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเจ้าให้เพื่อนๆในที่ทำงานได้รับรู้
ตอบ : ทำดีด้วยความรักและด้วยใจจริง อย่ายัดเยียด กดดัน ขู่บังคับ
          1. “จงใช้ทุกโอกาสเพื่อปฏิบัติตนต่อคนต่างศาสนาด้วยความเฉลียวฉลาดรอบคอบ จงให้คำพูดของท่านอ่อนโยนและถูกกาลเทศะอยู่เสมอ จงรู้จักตอบทุกคนอย่างดีที่สุด”(โคโลสี 4:5-6)
          2. “จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระคริสตเจ้าในจิตใจของท่าน จงพร้อมเสมอที่จะให้คำอธิบายแก่ทุกคนที่ต้องการรู้เหตุผลแห่งความหวังของท่าน” (1 เปโตร 3:15)
          3. “พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ท่านทำความดีปิดปากคนโง่เขลามิให้พูดไรสาระ จงประพฤติตนดุจคนอิสระ”(1 เปโตร 2:15)
          4. “จงมีความประพฤติดีงามในหมู่คนต่างศาสนา แม้เขาจะใส่ร้ายท่านว่าประพฤติชั่วร้าย เขาจะต้องยอมรับว่ากิจการที่ท่านทำนั้นเป็นกิจการดี และจะสรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมา”(1 เปโตร 2:12)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์