ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

66.ปรีชาญาณพระวาจาคือยาวิเศษ 66.  ปรีชาญาณ
ถาม :
มีเรื่องต้องตัดสินใจมากมาย พระเจ้าจะทรงช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือไม่
ตอบ : จงขอด้วยความเชื่อ โดยไม่สงสัย
         1. “ข้าพเจ้าจะสอนท่านและจะชี้ทางเดินให้ท่าน ข้าพเจ้าจะคอยดูแลให้คำปรึกษาแก่ท่าน”(สดุดี 32:8)
         2. “ท่านทั้งหลายอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้จะกังวลสำหรับตนเอง แต่ละวันมีทุกข์พออยู่แล้ว”(มัทธิว 6:34)
         3. “ทรงนำผู้ถ่อมตนให้เดินตามทางแห่งความยุติธรรม ทรงสอนคนยากจนให้รู้ทางของพระองค์”(สดุดี 25:9)
         4. “เรารู้ว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์”(โรม 8:28)
         5. “พระยาห์เวห์ทรงนำทางคนดีให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง และทรงพอพระทัยวิถีทางของเขา”(สดุดี 37:23)
         6. “ท่านใดขาดปรีชาญาณ จงขอปรีชาญาณจากพระเจ้าเถิด พระองค์ประทานให้ทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางโดยไม่ทรงตำหนิเลย แล้วเขาจะได้รับปรีชาญาณตามที่ขอ”(ยากอบ 1:5)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์