ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

65.เงินตราพระวาจาคือยาวิเศษ 65.  เงินตรา
ถาม : เงินสำคัญในชีวิต ควรมีหลักในการใช้เงินอย่างไร
ตอบ : เงินคือเครื่องมือหนึ่งเพื่อการดำเนินชีวิต เงินไม่สามารถซื้อทุกสิ่งได้
         1. “อย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์ศฤงคาร จงฉลาดพอที่จะยับยั้งไว้”(สุภาษิต 23:4)
         2. “ความมั่งคั่งไม่อำนวยกำไรในวันทรงพระพิโรธ แต่ความชอบธรรมช่วยกู้ให้พ้นความมรณา”(สุภาษิต 11:4)
         3. “บุคคลผู้วางใจในความมั่นคั่งจะล้มละลาย แต่คนชอบธรรมจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียว”(สุภาษิต 11:28)
         4. “จงกำชับสั่งคนที่ร่ำรวยทรัพย์สินในปัจจุบันนี้ อย่าให้หยิ่งยโสหรือตั้งความหวังไว้กับทรัพย์สมบัติอันไม่จีรังยั่งยืน แต่ให้หวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อความสุขอย่างสมบูรณ์ มีใจกว้างในการให้และพร้อมที่จะแบ่งปัน นี่เป็นวิธีการสะสมทรัพย์ไว้สำหรับตนในอนาคต เพื่อจะได้รับชีวิตที่แท้จริง”(1 ทิโมธี 6:17-19)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์