ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

55. งานไม่มั่นคงพระวาจาคือยาวิเศษ 55. งานไม่มั่นคง
ถาม : กำลังหางานที่เหมาะสมอยู่ ทำอย่างไรดี
ตอบ : ถามพ่อทำไม ถามพระเจ้า พระบิดาของเราเลย ...สายตรง
          1. “เพราะเรารู้แผนการที่มีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า”(เยเรมีย์ 29:11)
          2. “จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น”(สุภาษิต 3:6)
          3. “พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ออกประทานอาหารให้สิ่งมีชีวิตทั้งมวลได้กินจนอิ่ม พระยาห์เวห์ประทับอยู่ใกล้ชิดทุกคนที่เรียกขานพระองค์ ทุกคนที่เรียกขานพระองค์ด้วยใจจริง พระองค์ทรงตอบสนองความปรารถนาของทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ ทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือและทรงช่วยเขาให้รอดพ้น”(สดุดี 145:16-19)
         4. “พระองค์ทรงตรวจสอบเมื่อข้าพเจ้าเดินทางและหยุดพัก ทรงทราบหนทางทั้งหมดของข้าพเจ้า”(สดุดี 139:3)
         5. “พระยาห์เวห์จะทรงบันดาลให้กิจการที่ทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าสำเร็จ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ ขอพระองค์อย่าได้ทรงทอดทิ้งกิจการที่ทรงเริ่มกระทำนั้นเลย”(สดุดี 138:8)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์