ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

54.  การทำงานพระวาจาคือยาวิเศษ 54.  การทำงาน
ถาม : ทำงานธรรมดาๆ พระเจ้าจะทรงประทานพระพรให้ไหม
ตอบ : งานทุกงานมีคุณค่าเสมอ แค่คิดจะทำงานพระเจ้าก็จะทรงยื่นพระหัตถ์มาช่วยแล้ว ไม่ต้องกลัว
          1. “เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือ เขาจะได้เข้าเฝ้าพระราชา เขาจะยืนอยู่ต่อหน้าคนที่มีชื่อเสียง”(สุภาษิต 22:29)
2. “มือของเจ้าจับทำการงานอะไร จงกระทำการนั้นด้วยเต็มกำลังของเจ้า เพราะว่าในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงานหรือแนวความคิด หรือความรู้ หรือสติปัญญา”(ปัญญาจารย์ 9:10)
3. “อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า”(โรม 12:11)
4. “ไม่ว่าทำสิ่งใด จงทำจากใจประหนึ่งว่าทำเพื่อองค์พรผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เพื่อมนุษย์ ท่านก็รู้แล้วว่า ท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นรางวัล”(โคโลสี 3:23-24)
5. “จงฝากชะตากรรมของท่านไว้กับพระยาเวห์ จงวางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงจัดการ”(สดุดี 37:5)

เนื้อหาและบทเรียน