ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

36.  การปฏิบัติตัวต่อผู้อาวุโสพระวาจาคือยาวิเศษ 36.  การปฏิบัติตัวต่อผู้อาวุโส
ถาม : บ้านของเราอยู่กันหลายคน ควรปฏิบัติตนอย่างไร
ตอบ : ธรรมเนียมไทยที่งดงามคือการให้ความเคารพผู้อาวุโส....เ ส ม อ
         1. “อย่าว่ากล่าวผู้อาวุโสอย่างรุนแรง แต่จงบอกกล่าวอย่างที่กระทำต่อบิดา จงปฏิบัติต่อผู้ที่อ่อนวัยอย่างน้องชาย จงปฏิบัติต่อสตรีอาวุโสอย่างมารดา และปฏิบัติต่อสตรีที่อ่อนวัยอย่างน้องสาวด้วยใจบริสุทธิ์”(1 ทิโมธี 5:1-2)
2. “จงเอาใจใส่ดูแลหญิงม่ายที่ไร้ญาติ ถ้าหญิงม่ายคนใดมีบุตรหลานก็ให้บรรดาบุตรหลานเหล่านั้นเรียนรู้หน้าที่ต่อครอบครัวเสียก่อน และทดแทนบุญคุณบิดามารดาของตน เพราะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย”(1 ทิโมธี 5:3-4)
3. “ท่านจะต้องลุกขึ้นต่อหน้าผู้อาวุโสและแสดงความเคารพต่อผู้ชรา ดังนี้ท่านจะยำเกรงพระเจ้า เราคือพระยาห์เวห์”(เลวีนิติ 19:32)
4. “ถ้าผู้ใดไม่เอาใจใส่ดูแลญาติพี่น้องของตน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน ก็เท่ากับว่าได้ปฏิเสธความเชื่อและเลวยิ่งกว่าผู้ไม่มีความเชื่อเสียอีก”(1 ทิโมธี 5:8)
5. “จงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กำเนิดเจ้า และอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่”(สุภาษิต 23:22)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์