ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

bbcate06.jpg5.เทคนิคการเล่าเรื่องพระคัมภีร์
1. อ่านเรื่องจากพระคัมภีร์โดยตรง
- ให้คนเดียวอ่าน
- ผลัดกันอ่านคนละข้อ
- ผลัดกันอ่านระหว่างหญิงกับชาย ฯลฯ2. อ่านแบบละครวิทยุ
- ให้แบ่งบทกันอ่านตามตัวละครที่มีอยู่ในเรื่อง

3. เล่าด้วยคำพูดของเราเอง

4. เล่าประกอบการแสดงของผู้เรียน/ประกอบท่าทาง
- ให้มีคนบรรยาย ส่วนนักแสดงแสดงอย่างเดียวตามคำบรรยายนั้น

5. เล่าประกอบรูปภาพ

6. เล่าประกอบการใช้ภาพติดผ้าสำลี

7. เล่าโดยใช้หุ่นมือ

8. เล่าประกอบการใช้แผ่นใส / สไลด์

9. ใช้วีดีโอ

10. เล่าประกอบการใช้คำถามนำ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์