ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

bbcate07.jpg6. บุคคลในพระคัมภีร์และบทสอนเด่น
1.  อาดัมและเอวา  :       การสร้างและมรดกตกทอด
2.  กาอินและอาแบล  :       ความอิจฉา ริษยา
3. โนอาห์และน้ำท่วมโลก :      บาปและผลของบาป
4. อับราฮัมและอิสอัค  :      ความรักของพระย่อมมาเหนือสิ่งอื่นใด
5. เอซาวและยากอบ  :      ความตะกละ
6. โยแซฟและพี่น้อง  :      การชิงดีชิงเด่น
7. โมเสสและอาโรน  :      พรสวรรค์ที่ต่างกัน
8. โมเสสนำชาวอิสราแอลออกจากอียิปต์ :      พระเจ้า-ผู้ทรงฤทธิ์
9. โมเสสและบัญญัติ 10 ประการ           :    กฎหมายของพระเจ้า
10.  โยชูอาและความล่มสลายของเมืองเยริโก :  อำนาจของคำภาวนา
11. นางรูธและนาโอมี               :       ความศรัทธา
12. ซามูแอลและการเรียกของพระเจ้า: วิธีการติดต่อของพระเจ้ากับเรามนุษย์
13. โยนาธานและดาวิด   :       มิตรภาพ
14. ดาวิดและโกลีอัท               :      การต่อสู้
15. ซาโลมอน    :      ปรีชาญาณ
16. เอลียาห์   :       การแบ่งปัน
17. เอสเธอร์กับโมรเดคัย  :      ความยุติธรรม
18. ดาเนียล    :       ความวางใจในพระเจ้า
19. โยนาห์   :      อคติ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์