ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

bbcate05.jpg4.เตรียมตัวเพื่อการใช้พระคัมภีร์ในการสอน
เมื่อเลือกพระคัมภีร์ได้แล้วให้เรา ปฏิบัติตามหลัก 5 คือ
1. เตรียมตัว คือการสลัดเอาความคิดต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ออกไป นั่งทำใจให้สงบ สวดภาวนาของความสว่างจากพระจิต


2.ไตร่ตรอง โดยการอ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นอย่างช้าๆ ไตร่ตรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น พิจารณาดูอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ตั้งคำถามดูว่าเรื่องนั้นๆเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เรียนอย่างไร ในแง่มุมใด  ย่อประเด็นสำคัญ เตรียมบทสรุปและคำสอน ในขั้นตอนนี้ครูอาจจะค้นคว้าถึงภูมิหลังของเหตุการณ์นั้นจากคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ต่างๆเพื่อความเข้าใจที่ลึกมากขึ้นได้

3.เตรียมการนำเสนอ เมื่อทำความคุ้นเคยและความชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคำสอนจากพระคัมภีร์แล้ว ให้นึกถึงวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับวัย เวลา อุปกรณ์ เช่น การอ่าน การเล่า การใช้สื่อต่างๆ ละคร ฯลฯ

4.ภาวนา นั่งเงียบอยู่กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เวลาพระเจ้าเข้ามาชี้แนะเรา เพื่อให้เราเป็นเครื่องมือที่ดีในการถ่ายทอดความรักของพระองค์แก่ผู้เรียน ฝากงานของเราและผู้เรียนของเราไว้กับพระองค์

5.ให้คำมั่นสัญญา เหมือนกับทหารที่ ต้องมีความเชื่อมั่นความกล้าหาญมีขวัญและกำลังใจที่ดีก่อนที่จะออกสนาม ครูคำสอนก็เช่นกัน ให้เรากล่าวคำมั่นสัญญากับพระเจ้าถึงสิ่งที่เราตั้งใจจะกระทำ ทั้งกับตนเองและกับผู้เรียนของเรา ให้เรามั่นใจว่าเราต้องทำได้โดยอาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้า
 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์