ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ของขวัญฝ่ายจิตตัวอย่างการใช้พระคัมภีร์ในการอบรม
"ของขวัญฝ่ายจิต"
• หัวข้อศึกษา : ของขวัญฝ่ายจิต
• พระคัมภีร์ : โรม 12:3-8; เอเฟซัส 4:11-12
• จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบถึงพระพรหรือของขวัญฝ่ายจิตที่แต่ละคนได้รับ
• อุปกรณ์ : พระคัมภีร์

ประสบการณ์
       ผู้นำ : วันนี้เป็นวันที่เราถือว่าเป็นวันแห่งการให้ของขวัญแก่กันและกัน เราจะให้เวลาหนึ่งนาทีเพื่อคิดว่าเราจะให้อะไรเป็นของขวัญแก่เพื่อนของเรา
       จากนั้นให้ผู้เรียนจับคู่กันเพื่อมอบของขวัญที่เตรียมไว้แก่กันและกัน ให้เวลา 30 วินาที เมื่อมอบของขวัญเสร็จแล้วให้แต่ละคู่ปรึกษากันเพื่อตอบคำถามนี้

           1. ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านเป็นผู้ให้และผู้รับของขวัญ
           2. ทำอย่างไรเพื่อให้การให้ของขวัญนี้มีความตื่นเต้นและประหลาดใจมากกว่านี้
           3. ท่านจะทำอย่างไรกับของที่ท่านได้รับ
         เมื่อแล้วให้รายงานผลการปรึกษาต่อกลุ่ม

ตอบสนอง
        ให้คู่ที่มอบของขวัญแก่กันและกันนั้นอ่านพระคัมภีร์โรม 12:3-8 และเอเฟซัส 4:11-12 แล้วตอบพูดคุยกันในประเด็นต่อไปนี้
1. ให้เปรียบเทียบของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ท่านกับของขวัญที่ท่านมอบให้แก่กันและกัน
2. ท่านได้รับของขวัญฝ่ายจิตประการใดบ้างจากพระเจ้า
3. ในความเห็นของท่าน ท่านคิดว่าเพื่อนของท่านได้รับพระพรฝ่ายจิตประการใด
4. ท่านคิดว่าพระเจ้าปรารถนาให้ท่านทำอย่างไรกับของขวัญฝ่ายจิตที่พระองค์ประทานให้

ปฏิบัติ
        ให้ทุกคนล้อมเป็นวงกลมแล้วให้แต่ละคนนำของขวัญที่ตนเองได้รับให้เพื่อนๆได้เห็นและบอกว่าของขวัญชิ้นนี้เตือนใจให้ท่านให้ใช้ของขวัญฝ่ายจิตเพื่อพระเจ้าและเพื่อนคนอื่นๆได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น กระดุมทำให้คิดถึงคนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ ตั้งใจที่จะแสดงความรักต่อผู้อื่นโดยการบริจาคเสื้อผ้าให้คนที่ยากจนกว่า

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์