www.kamsondeedee.com

สถิติการเยี่ยมชม

006977544
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
3571
3177
20658
71150
111903
6977544
Your IP: 54.81.69.220
2019-07-19 13:47

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

6. ข้าพเจ้ายึดถือพระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่าง
พระคัมภีร์ : 1 โครินธ์ 10:23-11:1
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เลียนแบบความดีงามของพระเยซูเจ้า เหมือนกับนักบุญเปาโลที่เลียนแบบองค์พระเยซูเจ้า

 

ดำเนินการ
1) ให้เตรียมเขียนข้อคำสอนในขั้นตอนที่ 3 ลงในแผ่นใส หรือในคอมพิวเตอร์ หรือพิมพ์แจกผู้เรียน และซ้อมอ่านให้เป็นจังหวะหลายๆรอบก่อนที่จะนำไปสอนผู้เรียน

2) เริ่มต้นกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนได้อ่าน 1 โครินธ์ 10:23-11:1

3) ให้เน้น 1 โครินธ์ 11:1 “จงยึดข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง เหมือนที่ข้าพเจ้ายึดถือพระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่างเถิด” ให้ผู้นำทำกิจกรรมนิ้ว (เหมือนเล่นเพลงฉันเกิดเป็นคน) พร้อมกับให้ทุกคนท่องคำข้างต้น (หรือทำประกอบท่าทางก็ได้) โดยให้ผู้นำอ่านในส่วนที่เขียนว่า “ผู้นำ” และให้ผู้เรียนพูดประกอบท่าทางในส่วนของ “ทุกคน”

ทุกคน : “จงยึดข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง เหมือนที่ข้าพเจ้ายึดถือพระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่างเถิด”
ผู้นำ : ทุกสิ่งไม่ใช่มีประโยชน์เสมอไป เราทำได้ทุกอย่างก็จริง แต่มิใช่ว่าทุกอย่างจะเป้นสิ่งที่ดี
ทุกคน : “จงยึดข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง เหมือนที่ข้าพเจ้ายึดถือพระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่างเถิด”
ผู้นำ : อย่าเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนตน แต่จงเสาะหาผลประโยชน์เพื่อผู้อื่น
ทุกคน : “จงยึดข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง เหมือนที่ข้าพเจ้ายึดถือพระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่างเถิด”
ผู้นำ : ถ้าคนต่างศาสนาเชิญไปกินอาหารและท่านต้องการไป จงกินอาหารทุกอย่างที่เขานำมาให้
ทุกคน : “จงยึดข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง เหมือนที่ข้าพเจ้ายึดถือพระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่างเถิด”
ผู้นำ : ถ้าใครบอกว่าอาหารนี้ถวายรูปเคารพแล้ว จงอย่ากิน (เพื่อเห็นแก่มโนธรรมของคนอื่น)
ทุกคน : “จงยึดข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง เหมือนที่ข้าพเจ้ายึดถือพระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่างเถิด”
ผู้นำ : เมื่อท่านจะกินจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตาม จงกระทำเพื่อถวายพระเกียรติของพระเจ้าเถิด
ทุกคน : “จงยึดข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง เหมือนที่ข้าพเจ้ายึดถือพระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่างเถิด”
ผู้นำ : อย่าทำสิ่งใดให้เป็นที่ขุ่นเคืองใจแก่ผู้อื่น
ทุกคน : “จงยึดข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง เหมือนที่ข้าพเจ้ายึดถือพระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่างเถิด”
ผู้นำ : จงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป็นที่พอใจของทุกคน และเพื่อความรอดพ้นของทุกคน
ทุกคน : “จงยึดข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง เหมือนที่ข้าพเจ้ายึดถือพระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่างเถิด”

      เชิญผู้เรียนให้เพิ่มเติมแนวทางในการดำเนินชีวิตเลียนแบบพระคริสตเจ้าในวิธีอื่นๆอีก เช่น “จงยกโทษผู้อื่นเมื่อเขาได้ทำผิดต่อเรา” ..........แล้วให้ทุกคนร้องรับเหมือนที่กระทำข้างต้นนั้น

4) จากนั้นให้มีการอธิบายหรืออภิปรายถึงคำสอนของนักบุญเปาโลตามที่ได้อ่านจากพระคัมภีร์ และผู้นำอาจจะขอให้ผู้เรียนออกความคิดเห็นว่าทำอย่างไรที่จะให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นการทำให้ชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้าได้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ