www.kamsondeedee.com

สถิติการเยี่ยมชม

006977496
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
3523
3177
20610
71102
111903
6977496
Your IP: 54.81.69.220
2019-07-19 13:33

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1
1. ธรรมล้ำลึกเรื่องความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า

พระคัมภีร์   :  1 โครินธ์ 1:18-31
จุดประสงค์ : นำเสนอความตายของพระเยซูเจ้าด้วยเครื่องทรมานในสมัยปัจจุบันซึ่งทำให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความทุกข์ทรมานที่พระเยซูเจ้าทรงยอมรับ และให้เห็นว่าสาเหตุที่พระเยซูเจ้าทรงยอมทนทรมานก็เพื่อไถ่บาปของเรา เรื่องที่คนเราคิดว่าคือความโง่เขลากลับกลายเป็นเรื่องที่นำความรอดมาสู่มนุษย์

 

ดำเนินการ
       1) ให้ทุกคนอ่าน 1โครินธ์ 1:18-25 ดังๆ แล้วให้สรุปว่าทำไมนักบุญเปาโลจึงตีความเรื่องความตายของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนเป็นเรื่องโง่เขลา ให้สมาชิกได้ออกความเห็น จากนั้นให้สรุปการอภิปรายด้วยเนื้อหาในทำนองนี้

• แม้ว่าความตายของพระเยซูเจ้าดูเหมือนว่าจะเป็นความล้มเหลว แต่แท้จริงแล้วเป็นการเผยแสดงให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่และพลังอำนาจของพระเจ้า 

       2) แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อย และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มได้คิดถึงวิธีการลงโทษในสมัยปัจจุบันกลุ่มละ 1 ชนิด
• ฉีดยาพิษ
• รมแก๊ส
• นั่งเก้าอี้ไฟฟ้า
• แขวนคอ
• ฯลฯ

       ให้แต่ละกลุ่มวาดภาพพระเยซูเจ้าทรงถูกประหารชีวิตตามรูปแบบเครื่องประหารที่ได้คิดไว้นั้น โดยเน้นให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงทรงได้รับทรมานอย่างไรจากสังคมปัจจุบัน ซึ่งอาจจะใช้เป็นสัญลักษณ์หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้

       3) เชิญแต่ละกลุ่มออกมาแบ่งปัน ผู้นำร่วมอภิปรายกับผู้เรียนด้วย ถามพวกเขาว่าพระเยซูเจ้าทรงได้รับทรมานด้วยชะตากรรมเดียวกันนี้จากสังคมปัจจุบันอย่างไร

       4) ให้ผู้เรียนได้เขียนบทรำพึงส่วนตัวเกี่ยวกับความตายของพระเยซูเจ้าด้วยสายตาใหม่ตามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่าน 1คร1:18-25

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ