ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เพื่อนผู้ร่วมงานทุกท่าน
พ่อทำงานอยู่ศูนย์คริสตศาสนธรรม มีหน้าที่จัดการเรื่องการสอนศาสนาให้กับผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องของคาทอลิก หรือผู้ที่เป็นคาทอลิกแล้วแต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม(เพราะไม่มีอะไรที่เราจะรู้ได้หมด) ดังนั้น ใครสนใจหรืออยากรู้เรื่องของศาสนาและการสอนศาสนา(คำสอน) ก็สามารถติดต่อกับพ่อได้เสมอ นี่เป็นจุดประสงค์แรก
 ส่วนที่สองคือถ้าเยาวชนคนใดมีอะไรอยากคุยกับพ่อทางสื่อนี้พ่อก็ยินดี ตอนนี้พ่อเข้าสู่วัยทองแล้ว วัยรุ่นมีอะไรจะบอกพ่อบ้างก็ยินดี จะปรึกษาหารือเรื่องอะไรก็ได้
 ประการที่สามคุณครูที่ต้องสอนวิชาคริสตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหน ถ้ามีอะไรจะให้พ่อช่วยก็บอกมา
 
ขอพระเจ้าคุ้มครองและประทานพรแก่เพื่อนๆทุกคน
 อย่าลืมอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวัน
 พ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

Email : watchasin_k@hotmail.com  Web Spaces : http://frsin.spaces.live.com

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png2.png2.png8.png2.png3.png8.png
วันนี้2078
เมื่อวานนี้3689
สัปดาห์นี้16500
เดือนนี้105835
ทั้หมด228238

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

2
Online

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 14:07