ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ปีนักบุญโยเซฟ
บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา" (หน้า 6-10)

เรื่องราวของโยเซฟ

เรื่องน่าทึ่งของนักบุญโยเซฟ ช่างไม้

ปีนักบุญโยเซฟ ตอน 'บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง'โป๊ปฟรังซิสทรงรักรูป "นักบุญโยเซฟกำลังนอนหลับ"


 'บทสรุปและบทภาวนา' ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา

ด้วยหัวใจของบิดา ตอน ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์


"ด้วยหัวใจของบิดา" น.โยเซฟ ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน

เนื้อหาและบทเรียน