ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ระดับอนุบาล 1-3

รายการที่ 1 ระดับอนุบาล 1-3 ตอบคำถาม "บอกใบ้ทายคำ"
กติกา 1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับอนุบาล 1-3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
         2 ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน (คุณครู 1 ท่าน และนักเรียน 2 คน)
         3. ใช้วิธีการให้นักเรียนเข้าไปดู สิ่งของ บุคคล เหตุการณ์ ฯลฯ แล้วมาอธิบายให้คุณครูฟัง และให้คุณครูเป็นผู้ทาย สิ่งของ บุคคล เหตุการณ์ นั้น ๆ ในถูกต้อง
         4. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ แบบสะสมคะแนน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1–3

รายการที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1–3 เต้นประกอบเพลง “เริ่มให้ถูก” (เทียบ ยน. 10:1-17) อัลบั้ม Young Grace 2
กติกา 1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
         2. แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ 1 ทีม ทีมละ 7-10 คน แต่ละทีมต้องมีผู้แข่งขันครบทั้ง 3 ระดับ
         3. เต้นประกอบท่าทางเพลง “เริ่มให้ถูก” :::: Download เพลง ::::
         4. ให้คะแนนจาก การแต่งกาย ท่าเต้นที่สอดคล้องกับเนื้อร้องและทำนอง มีความสนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค์

เพลง เริ่มให้ถูก (เทียบ ยน. 10:1-17)
เราจะเป็นอย่างแกะน้อย ขอให้พระองค์นำ เราเดินติดตามไป
ขอเข้าใกล้อยากจะเข้าใจ อยากรู้เรื่องพระเยซู
เราจะเป็นดั่งต้นไม้ สูงและสูงขึ้นไป ให้คนได้หลบภัย
เริ่มต้นถูกเราจึงมั่นใจ จะขอตามพระเยซู
อยู่ที่ใจ เริ่มให้ถูก ให้พระองค์ทรงนำชีวิต ตามพระองค์ไม่เดินผิด ชีวิตก้าวไปถูกทาง
เราจะเป็นดั่งภูเขา แม้พายุพัดมา ในใจไม่หวั่นไหว
เริ่มต้นถูกเราจึงมั่นใจ จะขอตามพระเยซู


ระดับประถมศึกษาปีที่ 4–6

รายการที่ 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4–6 ตอบคำถาม
กติกา 1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
         2. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขันได้ 1 ทีม ทีมละ 4 คน คุณครู 1 ท่าน นักเรียน 3 คน ในแต่ ละทีมต้องมีผู้แข่งขันครบทั้ง 3 ระดับ
         3. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ แบบสะสมคะแนน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3

รายการที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 เล่าเรื่องจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
กติกา 1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
         2. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 2 ทีม ทีมละ 3 คน ในแต่ละทีมต้องมีผู้เข้าแข่งขันครบทั้ง 3 ระดับชั้น
         3. ผู้แข่งขันในทีมต้องช่วยกันเล่า/ผลัดกันเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในพระวรสารตามคำบอกเล่าของ นักบุญยอห์น โดยแต่ละทีมเลือกมา 1 หัวข้อ ***ส่งให้ทางศูนย์คำสอนทราบก่อนว่าจะเล่าเรื่องใด
         4. ให้คะแนนจาก เนื้อหาและลำดับเหตุการณ์ถูกต้องตามเนื้อหาในพระวรสาร เสียงดังชัดถ้อยชัดคำ/ ชัดเจน ท่าทางในการเล่า การจัดการในทีม และตรงเวลา (เวลา 5-7 นาที)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และอาชีวศึกษา

รายการที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และอาชีวศึกษา ประกวดร้องเพลง
                
"The Voice of John" เสียงร้องในถิ่นทุรกันดาร (ร้องเดี่ยว)

กติกา 1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และอาชีวศึกษา โรงเรียนในสังฆ มณฑลราชบุรี
         2. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 3 คน – ผลคะแนนส่วนบุคคล ไม่ถือเป็นทีม
         3. การแข่งขันในรอบแรก ให้ใช้เพลง “ในบ้านพระบิดา” (เทียบ ยน. 14:1-6) เป็นเพลงบังคับ
             ::::: download เพลง ::::: Download โน้ตเพลง :::::

         4. ผู้ที่เข้ารอบต่อไปคือผู้ที่กรรมการหันมา 2 ใน 3 คน
         5. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสอง ให้เลือกเพลงที่ใช้ในการประกวดจากบทเพลงต่อไปนี้ 1 เพลง
            1) เราคือปังแห่งชีวิต (เทียบ ยน. 6:27-56)  ::::: download เพลง ::::: Download โน้ตเพลง :::::
            2) ในคืนสุดท้าย (เทียบ ยน. 13:1-35)  ::::: download เพลง ::::: Download โน้ตเพลง :::::
            3) หนทาง ความจริง และชีวิต (เทียบ ยน. 14:1-15)  ::::: download เพลง ::::: Download โน้ตเพลง :::::
            4) รักพระ (เทียบ ยน. 15:9-12)  ::::: download เพลง ::::: Download โน้ตเพลง :::::
            5) ผู้เลือกสรร (เทียบ ยน. 15:15-16)  ::::: download เพลง ::::: Download โน้ตเพลง :::::
            6) นั่นแม่ของเจ้า (เทียบ ยน. 19:25-27)  ::::: download เพลง ::::: Download โน้ตเพลง :::::
        6. ในรอบที่สองเป็นการให้คะแนนจากคณะกรรมการ ร้องสดโดยไม่มีดนตรีประกอบ
        7. ให้คะแนนจาก เนื้อร้องและทำนองถูกต้อง การออกเสียงถูกต้องตามอักขระภาษาไทย ความไพเราะและการสื่ออารมณ์ความหมายจากบทเพลง

***หมายเหตุ*** ขอให้เลือกส่งผู้เข้าแข่งขันที่เป็นนักเรียนคาทอลิกเป็นอันดับแรก หากนักเรียนคาทอลิกที่จะเข้าแข่งขันมีจำนวนไม่พอ สามารถส่งนักเรียนต่างศาสนาเข้าร่วมการแข่งขันได้

เนื้อหาและบทเรียน