เพลงปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย

หมวดหลัก: News
ฮิต: 2092

เพลงปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย


คำร้อง/ทำนอง : ภัศม์-ลาซารัส
ดนตรี : ลาซารัส
ขับร้อง บร.สุทธิพงษ์ สุขสำราญ บุญวรรณ ยอดสุขประเสริญ
สาธิต กีรติสถิตพร แอน-อุ้ย-อุ้ม แสงธรรมคอรัส

บันทึกเสียง : แสงธรรมสตูดิโอ (โอ ตี๋ ไอซ์)


1. ผืนฟ้างดงาม ผืนน้ำสวยใส
ชุ่มชื่นผืนใจ ผืนแผ่นดินไทยเช่นกัน
กว่าสี่ร้อยปี ข่าวดีที่พระเสกสรร
พรพระอเนกอนันต์ พลันพระศาสนจักรไทยร่มเย็น

2. สู่ปีปีติสุข ทุกผู้ได้เห็น
ที่มีที่เป็น พระเจ้าได้ทรงจัดวาง
ทุกสังฆมณฑล คริสตชนมิเคยร้าง-
แสงทองส่องทาง สว่างไสวใจปรีดา

3. เราจึงพร้อมใจขอบคุณพระเจ้ากันในวันนี้
ปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย
สรรเสริญพระคุณ พระการุณย์ที่ทรงมอบให้
ทุกทุกปีที่ผ่านไป พระทรงชัยทรงดูแล
(ซ้ำข้อ 1-3)

4. พลังแห่งความศรัทธา จากบรรดาผองบรรพชน
ส่งผ่านและเกิดผลจนวันนี้
หนึ่งเดียวและแบ่งปัน รักกันฉันน้องพี่
ใต้ร่มพระบารมี งดงามชีวี คริสตังไทย
(ซ้ำข้อ 3)
ทุกปีที่ผ่านไป…… พระทรงชัยทรงดูแล

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725