ร่วมเฉลิมฉลอง "ปีศักดิ์สิทธิ์ " ( JUBILEE )

หมวดหลัก: News
ฮิต: 2478

ร่วมเฉลิมฉลอง "ปีศักดิ์สิทธิ์ " ( JUBILEE )
ร่วมเฉลิมฉลอง "ปีศักดิ์สิทธิ์ " ( JUBILEE )

        สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญ คณะพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมเฉลิมฉลอง "ปีศักดิ์สิทธิ์ " ( JUBILEE )โอกาสครบ 350 ปี สมัชชาอยุธยา ( ค.ศ. 1664 - 2014 ) และครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาพระฐานานุกรม พระศาสนจักรคาทอลิกไทย ( ค.ศ. 1965- 2015 ) ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน วันที่ 5-6 ธันวาคม ค.ศ. 2014
::: ดาวน์โหลด โลโก้ ปี JUBILEE   :::
 ::: ความหมายของโลโก้ :::
 ::: ดาวน์โหลดโปสเตอร์ เฉลิมฉลอง "ปีศักดิ์สิทธิ์" :::
 ::: ดาวน์โหลดบทภาวนา :::

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725