แนะนำหนังสือ : ทางแสงหิ่งห้อย

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 3595
ทางแสงหิ่งห้อยแนะนำหนังสือ : ทางแสงหิ่งห้อย
           เรื่องราวของนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่ง  ที่เลือกเดินทางออกจากวิถีชีวิตคนเมือง  สู่วิถีชีวิตชนบทท่ามกลางป่าเขาสลับซับซ้อนของอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอด้วยถ้อยคำที่สะท้อนถึงจิตใจที่แจ่มใส อิ่มเอิบกับความจริงของชีวิตที่ได้สัมผัส ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างต่อประสบการณ์ใหม่ในชีวิต สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคน ๆ หนึ่งอาจจะช่วยให้ท่านค้นพบในสิ่งที่กำลังแสวงหา 
จัดพิมพ์โดย  สำนักพิมพ์อัลเลลูยา (วิทยาลัยแสงธรรม)
เขียนโดย  บราเดอร์ปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธ์
ราคา   155  บาท

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725