ซีดี mp3 เสียงรายการคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค 1,2 และ 4

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 5065
ซีดี mp3 เสียงรายการคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค 1,2 และ 4แนะนำสื่อ : ซีดี mp3 เสียงรายการคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค 1,2 และ 4
                 รายการคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาคที่ 1,2 และ 4 ในรูปแบบ mp3 จำนวน 35 ตอน  ความยาวตอนละประมาณ 60 นาที สรุปข้อคำสอนพระศาสนจักรต่าง ๆ โดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  สลับกับบทเพลงส่งเสริมศรัทธาอันไพเราะ เหมาะสำหรับผู้สนใจในเรื่องราวของศาสนคริสต์  ฟังที่บ้านทบทวนคำสอน  เปิดเสียงตามสายภายในโรงเรียน ฯลฯ
ชุดที่ 1 ข้าพเจ้าเชื่อ  จำนวน 19 ตอน ( 2แผ่น )  ราคา 150 บาท
ชุดที่ 2 ศีลศักดิ์สิทธิ์  จำนวน 11 ตอน ( 1 แผ่น ) ราคา 100 บาท
ชุดที่ 4 การภาวนา จำนวน 5 ตอน ( 1 แผ่น ) ราคา 100 บาท
(***ภาคที่ 3 พระบัญญัติ กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ )
สั่งซื้อทั้ง 3 ชุด ราคา 300 บาท
โดย ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725