แนะนำหนังสือ : เรื่องสั้น...สอนใจ เล่ม 1 - 2

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 8462
เรื่องสั้น สอนใจแนะนำหนังสือ : เรื่องสั้น...สอนใจ เล่ม 1 - 2
            รวบรวมเรื่องสั้น  นิทาน  เรื่องจริงและเรื่องเล่าจากหนังสือต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เล่าแบบสบาย ๆ สไตล์พ่อมี้  ที่ใช้สำหรับเทศน์  อบรมกลุ่มคริสตัง เช่น ผู้สูงอายุ คุณครู ผู้นำ พลมารี เยาวชน  สามเณร ได้ผลดีทั้งบรรยากาศประทับใจ  ข้อคิดและการเปลี่ยนแปลงชีวิต นำไปอ่านเป็นข้อคิดได้ทุกวัน
เขียนโดย  คุณพ่อสุวนารถ  กวยมงคล (พ่อมี้)
ราคา  แพคคู่(เล่ม 1- 2)    200   บาท

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725