แนะนำหนังสือ : 50 คำถามเกี่ยวกับศาสนาคริสต์คาทอลิก

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 8414
50 คำถามเกี่ยวกับศาสนาคริสต์คาทอลิกแนะนำหนังสือ : 50 คำถามเกี่ยวกับศาสนาคริสต์คาทอลิก
      แม้ชาวคริสต์คาทอลิก บางครั้งมีคำถามเกิดขึ้นในใจเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติของคาทอลิก คุณต้องการคำตอบที่ถูกต้องหรือเพื่อนต่างความเชื่ออาจตั้งคำถามคุณเกี่ยวกับความเชื่อ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ 50 ข้อ ช่วยคุณและเพื่อนให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง
จัดพิมพ์โดย แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ราคา 110 บาท

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725