แนะนำหนังสือ : พระวาจาคือยาวิเศษ

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 3360
พระวาจาคือยาดีแนะนำหนังสือ : พระวาจาคือยาวิเศษ
           ผลงานการรวบรวมบทสอนจากพระคัมภีร์เป็นหมวด ๆ ไว้ถึง 53 หมวด โดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ อ่านเช้า 1 ตอน  ก่อนนอน 1 ตอน เป็นประจำทุกวัน  สร้างภูิมิคุ้มกันให้กับชีวิต  ลองอ่านดูแล้วจะรู้ว่า  พระวาจาเป็นยาที่ทำให้ชีวิตแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นจริง ๆ ไม่ป่วยก็รับประทานได้ 
ราคาเล่มละ 50 บาท
สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี โทร.032-314733

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725