สมุดภาพระบายสีขนาด A4

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 5332
สมุดภาพระบายสีขนาด A4 สมุดภาพระบายสีขนาด A4
     ภาพระบายสีสำหรับเด็ก ๆ  พร้อมคำอธิบายภาพ 4 เรื่อง พระแม่มารีย์  พิธีบูชาขอบพระคุณ  บทภาวนาประจำวัน  ศีลศักดิสิทธิ์
จัดพิมพ์โดย ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี
ราคาเล่มละ  26  บาท  ( พิเศษ 1 ชุด  4 เล่ม ราคา 100 บาท )

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725