ซีดีรอม กิจกรรมพระคัมภีร์

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 3084

ซีดีรอม รวมกิจกรรมพระคัมภีร์ซีดีรอม  กิจกรรมพระคัมภีร์
        รวมรวมใบงานกิจกรรมใบงานต่าง ๆ สำหรับใช้ในการสอนคำสอนและจัดกิจกรรมคำสอน ประกอบด้วย ภาพระบายสี เกมจับผิดภาพ เขาวงกต ลากเส้น ปริศนา เชื่อมโยงจุด ฯลฯ ด้วยภาพความละเอียดสูง สะดวกต่อการนำไปใช้  (เปิดจากคอมพิวเตอร์และพิมพ์ ขนาด A4 )
มี 2 ชุด คือ   กิจกรรมพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
          และ  กิจกรรมพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

ราคาชุดละ   100  บาท
รวบรวมโดย  ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725