หนังสือเรื่องสั้น "ภาวนา"

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 3127

หนังสือเรื่องสั้น หนังสือเรื่องสั้น "ภาวนา"
        หนังสือเรื่องสั้นประกอบการสอนเรื่อง "การภาวนา" รวบรวมเรื่องสั้น  สอนใจ ให้คติ เพื่อการภาวนาที่ชวนศรัทธาและมีความหมายมากยิ่งขึ้น 
        เรื่องสั้น "การภาวนา" นี้ แปลมาจากหนังสือสองเล่ม คือ
 หนังสือ Catechism stories ที่ใช้ประกอบหนังสือคำสอน Baltimore Catechism รวบรวมโดย Rev. F. H. Drinkwater โดยเลือกแปลเฉพาะหมวดที่เกี่ยวกับการภาวนา และบางเรื่องมาจาก หนังสือ Stories for Sermons ของ Fr. Arthur Tonne 
      เรื่องสั้นเหล่านี้ นอกจากจะมีประโยชน์ต่อตัวผู้อ่านเองแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการสอน การเทศน์ การเตือนสติของกันและกันอีกด้วย
แปลและเรียบเรียงโดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ

ราคา   50  บาท
จัดพิมพ์โดย  ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725