ซีดี รอม Clipart ภาพประกอบการสอนคำสอน 4 ชุด

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 6471
Clipart ภาพประกอบการสอนคำสอนแนะนำสื่อ : ซีดี รอม Clipart ภาพประกอบการสอนคำสอน 4 ชุด
1. รูปภาพพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ชุด 1,2 และ3
2. รูปภาพพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ชุด 1,2 และ 3
3. ภาพระบายสี พระวรสาร ชุดที่ 1 -3 และกิจการอัครสาวก
4. กิจกรรมพระคัมภีร์ พันธสัญญาเดิมและใหม่
            สำหรับคุณครูที่จัดทำเอกสารประกอบการสอน  ใบงานกิจกรรม  ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาที่ไหน  รวบรวบมาไว้ด้วยกันแล้ว  ทั้งภาพ 4 สี การ์ตูน  ลายเส้น ภาพระบายสี  จัดไว้เป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้ได้อย่างสะดวกตามหัวข้อการสอน
ทั้งชุด CD 8 แผ่น  ราคา 480 บาท
ผลิตโดย  ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725