ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007359020
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
522
4461
9012
92849
120823
7359020
Your IP: 18.208.159.25
2019-10-22 04:21

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คู่มือการสอนพระวรสารนักบุญมัทธิว
    
เนื่องจากฝ่ายจิตตาภิบาลเขต 5 โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมครูคำสอนประจำเขตในเรื่อง “การใช้กิจกรรมในการสอนพระคัมภีร์” ในวันที่ 22 มิถุนายน และวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2010

      ผมในฐานะวิทยากรผู้ให้การอบรมจึงได้จัดทำคู่มือการสอนพระวรสารนักบุญมัทธิวฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 22 บท โดยเลือกพระคัมภีร์บางหัวข้อออกมาเป็นแผนการสอน โครงสร้างของคู่มือการสอนนี้นำมาจาก “คู่มือการสอนพระคัมภีร์สำหรับเยาวชน” โดย Christian Schmertz Navarro จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Saint Mary’s Press(สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นคู่มือการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้โดยการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของผู้เรียนได้อย่างไม่ยากนัก

       ความน่าสนใจของคู่มือนี้ คือ การใช้วิชาการต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้เรียนในห้องเรียนมาใช้ในการเรียนพระคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็น การคำนวณ ศิลปะ การเรียงความ การเล่นเกม การร้องและการแต่งเพลง การเขียนและการแสดงละคร ฯลฯ ซึ่งทำให้การเรียนน่าสนุกตื่นเต้นและตอบสนองความสามารถของผู้เรียนได้หลากหลาก

        การเรียนพระคัมภีร์ตามคู่มือนี้เน้นการทำงานที่หลายหลากเช่นกัน เช่น การทำงานคนเดียวเมื่อต้องมีการไตร่ตรองหรือสวดภาวนา มีการทำงานเป็นคู่ๆ ทำงานเป็นกลุ่มย่อย ทำงานพร้อมๆกันทั้งห้อง ส่วนอุปกรณ์นั้น ครูสามารถหยิบเอาสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ได้อย่างไม่ต้องใช้เวลาในการตระเตรียมมากนัก
นอกจากนั้นการใช้คู่มือเล่มนี้ยังทำให้เกิดแนวความคิดในการนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้กับพระวรสารฉบับอื่น ๆ ต่อไป

        ขอขอบพระคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าประทานพรให้ผู้ที่ใช้คู่มือนี้ทำงานอย่างได้ผล ทำตัวของผู้สอนเอง รวมทั้งเด็กและเยาวชนมีพระวาจาของพระเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน
คุณพ่อ วัชศิลป์ กฤษเจริญ
วิทยาลัยแสงธรรม
วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2010

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ