ความหมายของวันพุธรับเถ้า

หมวดหลัก: MEDIA
posted by: www.caholic.or.th
ฮิต: 38176

ความหมายของวันพุธรับเถ้า

โดย คุณพ่ออนุสรณ์  แก้วขจร

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725