08 สิ่งที่ไม่ควรกระทำในการใช้พระคัมภีร์กับเด็ก ๆ

หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 5313

bbcate09.jpg8. สิ่งที่ไม่ควรกระทำในการใช้พระคัมภีร์กับเด็ก ๆ
1.อย่าใช้พระคัมภีร์เพื่อข่มขู่เด็ก การอ้างพระคัมภีร์ในทำนองนี้เช่น “พระคัมภีร์สั่งว่าให้พวกเธอต้องทำ….” หรือ “พระคัมภีร์สั่งว่าให้พวกเธอไม่ต้อง….” การใช้พระคัมภีร์ในเชิงเผด็จการอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบคุณค่าหรือความหมายที่เหมาะกับตนจากการอ่านหรือฟังพระคัมภีร์


2.อย่าทำให้วีรบุรุษหรือวีรสตรีในพระคัมภีร์เป็นดังยอดมนุษย์ แต่จงระลึกไว้เสมอว่าบุคคลสำคัญ ๆ ในพระคัมภีร์นั้นได้รับการแต่งตั้งมาจากหมู่ประชาชนนั้นเองไม่มีผู้ใดที่แยกตัวออกไปจากกลุ่ม

3.อย่าเคร่งจนเกินไป ไม่ว่าในการนำเสนอด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่ายึดติดแต่ให้รู้จักยืดหยุ่น

4.อย่าใช้พระคัมภีร์ในเชิงจิตใจมากเกินไป อะไรที่สูงเกินไปศักดิ์สิทธิ์เกินไปเด็ก ๆ รับไม่ไหวแน่ พยายามให้ติดดินหรือเกี่ยวพันธ์กับชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ ให้มากที่สุด

5.อย่าประเมินความสามารถในความเข้าใจพระคัมภีร์ของเด็ก ๆ ต่ำเกินไป

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725