บาร์โธโลมิว อัครสาวก

posted by: Administrator
ฮิต: 13938
บาร์โธโลมิว อัครสาวกบาร์โธโลมิว
        ชื่อ “บาร์โธโลมิว”มีปรากฎในพระวรสารของนักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา และในหนังสือของกิจการอัครสาวก แต่พระวรสารของนักบุญยอห์นเรียกชื่อท่านว่า “นาธานาแอล” สันนิษฐานว่าชื่อนาธานาแอลคงจะเป็นชื่อจริง ส่วนบาโธโลมิวเป็นชื่อสร้อย มาจากคำว่า “บาร์โธโลมาย”(ยน.21.15)

       บาร์โธโลมิวเป็นชาวเมืองคานา แคว้นกาลิลี ได้พบพระเยซูคริสต์โดยฟิลิปแนะนำว่า “เราได้พบผู้ที่โมเสสและบรรดาประกาศกได้พยากรณ์ไว้แล้ว คือพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธบุตรของยอแซฟนี่เอง” บาร์โธโลมิวก็กล่าวโพล่งออกมาทันทีว่า “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธได้ ?” นั่นคือปฏิกิริยาแรกของท่านต่อพระเยซูคริสต์ แต่เมื่อพระองค์ตรัสในทำนองว่าทรงล่วงรู้นิสัยใจคอของท่านอย่างทะลุปุโปร่งแล้ว ทั้งๆที่ไม่เคยพบกันมาก่อน บาร์โธโลมิวก็เปิดใจรับพระองค์ในทันทีโดยกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชาติอิสราแอล” (ยน.1.45-49) และได้กลายเป็นหนึ่งในอัครสาวกสิบสององค์

    เชื่อกันว่าบาร์โธโลมิว หลังรับพระจิตเจ้าแล้ว ได้ออกเทศนาแถบเอเชียน้อย ผ่านไปทางเมโสโปเตเมีย ปาร์เธีย จนถึงอาร์เมเนีย และได้ถูกศัตรูจับทรมานโดยถลกหนังทั้งเป็นจนถึงแก่ความตาย รูปเคารพของท่านจึงมักจะแสดงให้เห็นภาพหนังที่ถูกถลกแล้วห้อยแขวนอยู่ที่แขน และในมือถือมีดซึ่งหมายถึงเครื่องมือที่ศัตรูใช้ในการถลกหนังของท่านเอง ไมเคิล อันเจโล ก็ได้วาดภาพบาร์โธโลมิวในลักษณะนี้ไว้ในโบสถ์ซิกส์ติน รัฐวาติกัน เป็นภาพแสดงการพิพากษาครั้งสุดท้ายในวันสิ้นโลกอันลือกระฉ่อนด้วย

     เพราะเหตุนี้เองบาร์โธโลมิวจึงได้รับแต่งตั้งโดยศรัทธษของประชาชนให้เป็นองค์อุปภัมภ์ของกิจการเกี่ยวกับเครื่องหนังทั้งหลาย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725