www.kamsondeedee.com

สถิติการเยี่ยมชม

007098643
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2076
4755
20402
57882
134367
7098643
Your IP: 35.173.234.237
2019-08-22 15:05

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
ซีมอน อัครสาวกซีมอน
         ซีมอนเป็นหนึ่งในอัครสาวกสิบสององค์ พระวรสารของนักบุญมัทธิวและนักบุญมาระโกเติมชื่อสร้อยให้ว่า “ชาวคานา” (มธ 10.4 มก 3.18) ส่วนพระวรสารของนักบุญลูกาและหนังสือกิจการอัครสาวกเติมชื่อสร้อยให้ว่า “ชาตินิยม” (ลก 6.15  กจ 1.13) ทั้งนี้เพื่อมิให้ปะปนกับซีมอนและเปโตร

     จากชื่อสร้อยนี้เองทำให้สามารถทราบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่าน คือ เป็นชาวเมืองคานาเหมือนอัครสาวกบางองค์ และเป็นคนมีใจร้อนรนตามแบบฉบับของชาวยิวที่ค่อนข้างจะชาตินิยมอยู่มากนอกจากนั้นก็ไม่มีกล่าวอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรถึงท่านอีกเลย ต้องอาศัยตำนานเล่าขานกันสืบ ๆ มาเป็นสำคัญ

       เชื่อกันว่าท่านได้ไปประกาศพระศาสนาในแถบเปอร์เซียจนถึงประเทศอียิปต์ และถูกฆ่าตายโดยพวกศัตรูจับท่านเลื่อยขาดเป็นสองท่อน รูปของท่านจึงมักจะมีเลื่อยถือติดมืออยู่ด้วยเสมอ

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ