ยูดา(ทัดเดอัส) อัครสาวก

posted by: Administrator
ฮิต: 10660
ยูดา(ทัดเดอัส) อัครสากวกยูดา(ทัดเดอัส)
        ยูดามีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “ทัดเดอัส” เป็นบุตรของยากอบ และมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของยากอบ(เล็ก)(มก.3.18  ลก.6.16) จึงเป็นญาติของพระเยซูคริสต์ มีชื่อเป็นอัครสาวกของพำระองค์คู่กับยากอบ(เล็ก)เสมอ(มธ.10.3) มีกล่าวบทบาทของท่านเพียงครั้งเดียวในพระวรสารของนักบุญยอห์นเมื่อท่านถามพระเยซูคริสต์ว่า “เหตุใดพระองค์จึงจะสำแดงองค์แก่พวกข้าพเจ้า และไม่สำแดงแก่โลก” (ยน.14.22)

      ตามความเชื่อแต่โบราณเชื่อกันว่ายูดานี่แหละคือเจ้าบ่าวของงานมงคลสมรสที่เมืองคานา แคว้นกาลิลีที่เกิดอุบัติเหตุเหล้าองุ่นขาดมือลงอย่างกะทันหัน จึงสอดคล้องกับที่พระนางมารี พระเยซูคริสต์และศิษย์ของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานมงคลสมรสโดยถ้วนหน้า เพราะเป็นญาติกัน และพระนางมารีได้ทรงแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเจ้าภาพซึ่งเป็นญาติกันและกำลังประสบปัญหาเหล้าองุ่นขาดมือ จนต้องออกโรงเข้าช่วยเหลือแม้มิได้รับการร้องขอ คือวอนพระเยซูคริสต์ให้เป็นธุระจัดการให้(ยน.2.1-8)

      เชื่อกันว่ายูดาได้ออกไปเทศนาแถบเมโสโปเตเมีย อาร์เมเนีย เปอร์เซีย และถูกฆ่าตายในเวลาต่อมา ศพของท่านได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่เมืองรีมส์และเมืองตูลูรส์ ประเทศฝรั่งเศส

       สิ่งที่ยูดาได้ฝากไว้เป็นอนุสรณ์คือ จดหมายสั้นๆของท่านถึงกลุ่มคริสตชน 1 ฉบับ ซึ่งสันนิษฐานว่าเขียนในปี ค.ศ.63  ประชาชนยกย่องและเลื่อมใสต่อท่านมากจนถึงกับแต่งตั้งท่านใหเป็นองค์อุปถัมภ์ในสิ่งที่สุดวิสัย หรือหมดหวังจริงๆ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725