ยากอบ(บุตรอัลเฟอัส) อัครสาวก

posted by: Administrator
ฮิต: 11409
ยากอบ(บุตรอัลเฟอัส)ยากอบ(บุตรอัลเฟอัส)
        ยากอบผู้นี้มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูคริสต์(มธ.13.55)แม่ชื่อมารีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระนางมารีพระมารดาของพระเยซูคริสต์(มก.15.40)บิดาชื่อเคลโอฟัส หรืออัลเฟอัส(ยน.19.25)มีน้องชายชื่อทัดเดอัส หรือยูดา ทั้งสองเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์ มีชื่ออยู่ในบรรดาอัครสาวกทั้งสิบสอง

        บทบาทของยากอบ(เล็ก)ปรากฎเด่นชัดในหนังสือกิจการอัครสาวก เมื่อท่านลุกขึ้นพูดในที่ประชุมที่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อเสริมคำตัดสินของเปโตรเรื่องคริสตชนต่างชาติไม่ต้องเข้าสุหนัด คือ ให้งดกินอาหารที่เป็นมลทินเพราะถวายแด่เทพเจ้า งดการทำผิดประเวณี จดกินเนื้อที่ถูกฆ่าโดยการรัดคอตาย งดกินเลือดสัตว์(กจ.15.13-21)ซึ่งที่ประชุมก็ยอมรับด้วยดี ส่อแสดงว่าท่านเป็นใหญ่ คือเป็นสังฆราชของกรุงเยรูซาเล็ม เปโตรเองเมื่อถวายเทวทูตของพระเจ้ามาช่วยให้พ้นจากคุกก็ยังสั่งให้พวกพ้องแจ้งเรื่องนี้ไปให้ยากอบ(เล็ก)ทราบก่อนที่จะหลบไปที่อื่น(กจ.12.17) และแม้กระทั่งเปาโลเมื่อเดินทางไปเทศนารอบแรกเสร็จก็ย้อนกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อเข้าพบยากอบ(เล็ก) และรายงานสิ่งต่างๆที่ได้กระทำให้ทราบ(กจ.21.17)

        ผลงานชิ้นสำคัญที่ยากอบ(เล็ก)ฝากไว้ก็คือจกหมายที่ท่านเขียนถึงชาวอิสราแอลทั้งสิบสองตระกูลที่กระจัดกระจายกันอยู่ในที่ต่างๆ ให้คำสอนที่เป็นสากล เหมาะสำหรับทุกคน จดหมายฉบับนี้จึงนิยมเรียกกันว่า “จดหมายสากล” ที่สำคัญที่สุดก็คือ จดหมายฉบับนี้ท่านได้ให้หลักฐานสำคัญถึงศีลเจิมคนไข้ซึ่งเป็นหนึ่งในศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ(ยก.5.14)

        ตามคำเล่าขานกล่าวว่า ยากอบ(เล็ก)นี้มีลักษณะเหมือนยอห์น บัปติสต์มาก นับตั้งแต่เกิดจากครรภ์มารดา คือชอบบำเพ็ญตบะ ถือศีลเคร่งครัด ไม่ดื่มเหล้าองุ่นหรือของมึนเมาใดๆ ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่ตัดผม ลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือ ท่นเป็นคนเที่ยงตรง ยุติธรรม ผู้คนจึงขนานนามท่านว่า “ยากอบผู้ยุติธรรม”

       ยากอบ(เล็ก) พำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม  คือเป็นสังฆราชของกรุงเยรูซาเล็มมาโดยตลอด จนกระทั่งถูกมหาปุโรหิต ฮานันที่2 สั่งประหารชีวิตในปี ค.ศ.62 โดยผลักให้ตกลงมาจากยอดพระวิหาร แล้วรุมขว้างหินและทุบตีจนถึงแก่ความตาย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725