8.ท่าทางในการภาวนา

posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 7696
8.  ท่าทางในการภาวนา

1. การคุกเข่า
- เป็นท่าทางที่เหมาะสมที่สุดในการภาวนา แสดงความเคารพ ความสุภาพถ่อมตน
- เราคุกเข่าในพิธีมิสซาฯตอนที่คุณพ่อเสกศีลมหาสนิท เพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด และเวลาเคารพศีลมหาสนิท
- เราคุกเข่าสวดข้างๆเตียงก่อนเข้านอน

2. การยืน
- การยืนเป็นท่าทางการภาวนาที่ปฏิบัติมาเป็นประเพณี พบหลักฐานในคาตา กอม(Catacomb)ที่กรุงโรม
- การยืนเป็นการแสดงความเคารพ ความตั้งใจ ความพร้อม และยังเป็นสัญลักษณ์ของการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าอีกด้วย
- เรายืนเพื่อฟังพระวาจาของพระวรสาร ยืนเพื่อรับศีลมหาสนิท และรับการอวยพรจากพระสงฆ์
- ในการเรียนคำสอนเรายืนขึ้นเมื่อภาวนาเริ่มและจบการเรียน หรือถ้ามีการพระคัมภีร์ก็ควรให้ทุกคนยืนเพื่อรับฟัง

3. การนั่ง
- นั่งโดยเอามือทั้งสองวางบนตัก หงายมือออก หรือจะนั่งวางมือให้เรียบร้อยธรรมดาก็ได้
- การนั่งเป็นท่าทางที่ช่วยให้ร่างกายของเราเกิดความสงบ ทำให้รำพึงภาวนาได้ดี
- ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เรานั่งเพื่อฟังบทอ่านที่หนึ่งและที่สอง ฟังบทเทศน์ หลังรับศีลเพื่อภาวนาส่วนตัว
- ในการสอนคำสอน ถ้าต้องการให้เด็กรำพึง หรือไตร่ตรองพระวาจา ควรให้เด็กๆนั่งเงียบๆ โดยให้เวลาที่เหมาะสมอย่าให้นานหรือสั้นจนเกินไป

4. การนอนหมอบ
- เราเห็นการนอนหมอบเวลาบวชพระสงฆ์ หรือพระสังฆราช
- เป็นเครื่องหมายถึงการยอมน้อมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าทรงเป็นเจ้าชีวิตของตน มอบตนเองให้เป็นทาสของพระองค์
- เราสามารถนอนหมอบเช่นนี้ได้ เมื่อเราภาวนาส่วนตัว
- ในการเรียนคำสอน ไม่แนะนำให้ใช้เพราะไม่สะดวก

5. การก้มศีรษะ
- การก้มศีรษะแสดงความเคารพ
- เราก้มศีรษะเพื่อรับพระพรจากพระสงฆ์

6. การย่อเข่า
- สมัยก่อนเราย่อเข่าข้างหนึ่ง เพื่อแสดงความเคารพต่อศีลมหาสนิทเมื่อเราเข้าวัด แต่ต่อมาใช้การไหว้แทน แต่เด็กๆก็ไหว้กันไม่ค่อยถูก
- เราจะย่อเข่าเพื่อแสดงความเคารพศีลหมาสนิทก็ได้

7. การแบมือ
- แสดงท่าทีของการภาวนาเพื่อแสดงการยอมรับ ความพร้อม ที่จะสดับฟังหรือกระทำตามในสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์

8. การจับมือ
- บางครั้งเรามีการจับมือกันภาวนาบทข้าแต่พระบิดาฯ แสดงถึงความผูกพันหรือการเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นการยอมรับกันและกัน

9. การหลับตา
- เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆที่จะทำให้เราวอกแวก ทำให้เกิดสมาธิ ควบคุมจิตใจและอารมณ์ได้ดีขึ้น

10. การเพ่งมอง
- ทำให้เกิดสมาธิเช่นกัน เช่น เพ่งมองกางเขน เพ่งมองรอยแผลทั้งห้าของพระเยซูเจ้า เพ่งมองดวงตาของพระเจ้า หรือมองธรรมชาติต่างๆ

11. เท้า
- เท้าต้องอยู่นิ่งๆไม่ว่าจะยืนหรือนั่งหรือคุกเข่า
- มีบางกรณีที่เราต้องเดิน เช่น เดินไปรับศีลหมาสนิท หรือเดินแห่ ขอให้เราทำด้วยความสำรวม

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725