นักบุญลูซีอา พรหมจารีและมรณสักขี

posted by: Administrator
ฮิต: 12809

นักบุญลูซีอา พรหมจารีและมรณสักขีนักบุญลูซีอา พรหมจารีและมรณสักขี
(ต้นศตวรรษที่ 4)

ฉลอง  13 ธันวาคม

            ลูซีอา ชื่อของเธอแปลว่า " แสงสว่าง "
           ในวัยเด็ก ลูซีอา ได้ถวายตัวแด่พระผู้เป็นเจ้า หนุ่มเศรษฐีคนหนึ่งมาขอแต่งงานกับเธอและได้รับการปฎิเสธจึงโกรธมาก ได้ไปกล่าวต่อทางการว่าลูซีอาเป็นคริสตชน เจ้าเมืองพยายามขู่เข็ญบังคับเท่าใดก็ไม่สามารถทำให้ลูซีอาละทิ้งความเชื่อในพระคริสตศาสนาได้ จึงถามเธอว่า " พระจิตสถิตอยู่ในตัวเธอหรือ " เธอตอบว่า " ผู้ใดมีจิตใจบริสุทธ์ก็เป็นที่สถิตของพระจิตเจ้า " เขาได้จุดกองไฟรอบตัวลูซีอา เพื่อว่าเมื่อทนร้อนจัดไม่ได้ก็จะละทิ้งความเชื่อด้วยความจำยอมแต่เธอก็ไม่ได้รับอันตราย ในที่สุดเขาก็ใช้ดาบแทงอกเธอ แต่เธอมิได้ตายในทันที จนกระทั่งพระสงฆ์มาโปรดศีลมหาสนิทให้

     ลูซีอาได้รับความนับถือยกย่องจากประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานเกี่ยวกับโรคตา

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725