นักบุญฟรังซิส เซเวียร์

นักบุญฟรังซิส เซเวียร์นักบุญฟรังซิส เซเวียร์
(ค.ศ. 1506-1552)

ฉลอง  3 ธันวาคม

           ฟรังซิส  เกิดในประเทศสเปน จากครอบครัวที่มั่งคั่ง ท่านได้รับการศึกษาที่วิทยาลัย " นักบุญลาร์บารา " ในกรุงปารีส แล้วเป็นอาจารย์ ฟรังซิสกับนักบุญอิกญาซีโอ แห่ง โลโยลา และชายหนุ่มอีก 4 คน ร่วมกันปฏิญาณตนที่จำทำงาน เพื่อความรอดของวิญญาณและตั้งคณะ "เยสุอิด "
     ก่อนที่ยอแซฟจะได้ศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่เมืองเวนิส ท่านทำหน้าที่ดูแลคนไข้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ขณะเดียวกัน กษัตริย์โปรตุเกสทรงมีพระประสงค์จะส่งพระสงฆ์ธรรมฑูตจำนวน  6 คนไปแพร่ธรรมยังประเทศอินเดีย หนึ่งในกลุ่มธรรมฑูตนี้คือ คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ ท่านเดินทางไปเมืองกัว เดินสั่นกระดิ่งไปตามถนน เรียกเด็กมาชุมนุมฟังคำสอนในวัด รักษาพยาบาลคนเจ็บไข้อนาถาทั่วไป คนทั้งเมืองทางภาคใต้ของอินเดียสมัครเป็นคาทอลิกเพราะท่านชักนำ ท่านรู้จักดัดแปลงพระวาจาของพระเป็นเจ้าให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

     ท่านเดินทางไปประกาศพระศาสนจักรที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะเดินทางต่อไปประเทศจีน ท่านป่วยด้วยพิษไข้จนถึงแก่มรณภาพในห้องเก็บของใต้ท้องเรือสำเภา ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของมิสซังสากล

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725